vch radaПри Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.002.05 з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук зі спеціальностей 21.06.01 – екологічна безпека; 05.05.13 – машини та апарати хімічних виробництв; 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології.

Зокрема спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека охоплює напрямки наукової діяльності, пов’язані з оцінкою шкідливих впливів об’єктів господарської діяльності на природне середовище і людину, створенням нових технологічних процесів та устаткування для захисту довкілля від забруднення, нормуванням впливів техногенних об’єктів на навколишнє природне середовище.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено декана інженерно-хімічного факультету, професора, доктора технічних наук Панова Євгена Миколайовича. Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено завідувача кафедри екології та технології рослинних полімерів, професора, доктора технічних наук Гомелю Миколу Дмитровича. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доцента кафедри екології та технології рослинних полімерів, кандидата технічних наук Іваненко Олену Іванівну.

За період функціонування ради з 2003 по 2017 роки на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 захищено 6 докторських і 34 кандидатських дисертацій зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, серед яких ступінь доктора технічних наук отримали 3 співробітника кафедри екології та технології рослинних полімерів та ступінь кандидата технічних наук присвоєно 19 випускникам аспірантури нашої кафедри.vch rada2

До складу спеціалізованої вченої ради входять фахівці кафедри екології та технології рослинних полімерів, які захищали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – д.т.н., проф. Гомеля М.Д., д.т.н., проф. Радовенчик В.М. та д.т.н., проф. Шаблій Т.О. Представляючи в спеціалізованій вченій раді спеціальність "Екологічна безпека", мають її як базову.

Д.т.н., проф. Гомеля М.Д. очолює в КПІ ім. Ігоря Сікорського наукову школу, відому науковими розробками по вирішенню екологічних проблем в промисловості (локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених шкідливими сполуками; розробка реагентів для комплексних технологій очищення води; розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення; утилізація відходів водоочищення). До плеяди вчених даного напрямку досліджень належать д.т.н., проф. Радовенчик В.М. та д.т.н., проф. Шаблій Т.О. Тематика їх робіт пов’язана з комплексною водопідготовкою для оборотних систем водоспоживання та переробкою промислових відходів.

  • Іваненко Олена Іванівна:
    (098) 111-61-11

  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.