КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ПОЛІМЕРІВ ЗАПРОШУЄ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

 

 

Кафедра Екології та Технології Рослинних Полімерів оголошує набір у магістратуру 2018

mag1

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського особисто подають до атестаційної комісії заяву на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Правилами прийому та Приймальною комісією університету.

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = RA + 2Ф + І

mag2 де: RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника,
Ф – чисельний еквівалент оцінки фахового вступного випробування,
І - чисельний еквівалент оцінки з вступного випробування з іноземної мови.

 

Програми вступних випробувань для всупу за спеціальністю:


Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому за 5-ти бальною шкалою та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = RA + RT

де: RA – академічна складова,
RT – складова творчих досягнень.
Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники, наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо), виражених у літерному або чисельному еквіваленті, згідно наведеної нижче шкали.
За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники, для яких відсутній і чисельний, і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Чисельний еквівалент оцінки визначається за такою шкалою:
95-100 – 5 балів;
85-94 – 4,5 бали;
75-84 – 4 бали;
65-74 – 3,5 бали;
60-64 – 3 бали;

Результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3 бали, прирівнюються до 0 балів. Вступники, які отримали 0 балів хоча б з одного вступного випробування, виключаються з конкурсного відбору і на навчання не зараховуються.
Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

RT = ∑rjnj

де: rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3.

r1 = 0,5 якщо це cтаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.

r1 = 1 якщо це cтаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.

r1 = 2 якщо це cтаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту.

До уваги вступників:
1. Враховуються лише друковані праці.
2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.
3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій

 

Терміни:

 • 2 липня - Початок прийому заяв та документів
 • 7-14 липня - Вступні випробування
 • 3 серпня - Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань
 • 4-10 серпня - Вступні випробування
 • 13 серпня - кінцевий термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 • 18 серпня - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 • 20 серпня до 1200 - Кінцевий термін зарахування вступників за державним замовленням
 • 21 серпня - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 • 22 серпня - Кінцевий термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського

(Увага: розклад може уточнюватися)

rozklad prujm komis


Відбіркова комісія інженерно-хімічного факультету розташовуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, на другому поверсі в аудиторії №124.

 

Інформація для вступників на на ступінь вищої освіти «магістр»

Офіційні документи

Контактна інформація

Наші випускники

Інформаційний буклет про кафедру

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input
 • Шаблій Тетяна Олександрівна:
  (066) 123-35-42

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.