biogen

Застосування електролізу при створенні безвідходних процесів очищення води

ЛешаУспішні пілотні випробування установки вже було проведено у місті Тарту, Естонія 12.03.2018-14.03.2018.

"Для написання магістерської дисертації, мене взяли на проект BEST.
Проект було узгоджено 6 лютого у Хельсінках, замовником є EU Baltic Sea Region Flagship.
Спонсорами проекту стали Interreg Baltic Sea Region та European regional development fund.
Виконує проект Таллінській Технічний Університет, а саме професор Карін Пахель (координатор), професор Енн Лойгу, та відомий в Естонії інженер з водопостачання Енн Тінісберг.
Ціллю проекту є ефективне видалення із стічних вод важких металів та подальше їх використання. Планується встановлення кількох пілотних установок у Естонії, Латвії та Польщі на територіях підприємств, які мають у скидах важкі метали. Період виконання – Березень 2018 – Березень 2020. Модельна установка для водоочистки спроектована Енн Тінісбергом, та складається з чотирьох основних елементів:

biogen

Захист поверхневих водойм від забруднення біогенними елементами та іонами важких металів

nederevna

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

baromembranka

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

kondicionirovanie

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

organosolvent

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості.