Кафедра ЕтаТРП НТУУ "КПІ ім І. Сікорського" є однією з ведучих майстернь по підготовці інженерів в галузі екології.nauka За тридцять років свого існування кафедра підготувала більше 600 професіоналів своєї справи, що нині займають керівні посади в державних та комерційних установах.

Щорічно, науково-педагогічним складом кафедри публікується та реєструється більше 200 патентів, монографій, підручників та статей в українських та зарубіжних виданнях.

В 2017 році кафедрою було відкрито наукову школу «Кондиціювання природних та очищення стічних вод» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, професора, доктора технічних наук - Гомелі Миколи Дмитровича.

Лише за останній рік кафедрою було розроблено екологічно більш чисті технологійї одержання композиційних матеріалів на основі наноцелюлози, мікрокристалічної та оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини, спосіб демінералізації води після зворотньоосмотичних установок, спосіб отримання композиційного гранульованого гумінового сорбенту на мінеральному носії для видалення важких металів з води та багато інших новацій в області охорони навколишнього середовища.

На даний момент на кафедрі успішно функціонують та розвиваються два студентські наукові гуртки

 • «Інноваційні технології переробки рослинних полімерів» під керівництвом кандидата хімічних наук, доцента В.А. Барбаша
 • «Сучасні технології очищення води та водопідготовки» під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Крисенко Т.А.

Протягом останнього року студенти залучались до виконання 2 держбюджетних тем та 1 гранту. За участю студентів опубліковано 53 статті та тези конференцій.

Наукова робота "Вилучення нітратів та фосфатів із природних і стічних вод" магістра 6 курсу кафедри Е та ТРП Мартинюк Я.П. (науковий керівник – професор Гомеля М.Д.) перемогла в І і стала призером (друге місце) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Екологія та екологічна безпека».

Основні напрямки наукової діяльності кафедри Е та ТРП:

 • Створення ефективних технологій вилучення сполук азоту та фосфору із природних та стічних вод;analchem
 • Маловідходні технології знесолення води з переробкою концентратів в корисні продукти;
 • Стабілізаційна обробка води та синтез нових стабілізаторів накипоутворення і інгібіторів корозії металів;
 • Розробка нових видів ефективних, екологічно чистих реагентів для очистки питної та стічної води всіх видів виробництва;
 • Переробка окремих видів відходів, в тому числі і токсичних, з отриманням товарної продукції;
 • Створення технологій та малогабаритних нетрадиційних установок для очистки стічної води;
 • Створення технологій для очистки води від радіонуклідів цезію та стронцію;
 • Розробка технології очистки води від радіоізотопів цезію та стронцію в присутності ПАР;
 • Розробка фізико-хімічних технологій очистки води від нафтопродуктів;
 • Розробка ефективних технологічних процесів та установок вилучення з води іонів важких металів;otstojniki 680x510
 • Розробка екологічно чистих клейових композицій багатофункціонального призначення;
 • Створення екологічно чистих та пожежостійких будівельних матеріалів із відходів деревини, соломи, костри та інших сільськогосподарських відходів;
 • Розробка технологій комплексної обробки води та створення систем оборотного водопостачання;
 • Розробка каталітичних методів очистки газів від оксидів азоту та вуглецю;
 • Створення спеціальних цінних видів паперу, в тому числі з символікою НТУУ "КПІ";
 • Розробка екологічно чистих та ефективних інгібіторів для використання в системах оборотного водозабезпечення підприємств;
 • Розробка технологій та матеріалів для знекиснення води теплоенергетичного призначення;
 • Морфологічний та фракційний аналіз твердих побутових відходів, визначення оптимальних технологій їх знешкодження;
 • Розробка схем санітарного очищення населених пунктів;
 • Розробка технологій очищення води та зневоднення осадів з використанням матеріалів з капілярними властивостями;
 • Радовенчик Вячеслав Михайлович:
  Роб.: (044) 204-91-40
  Моб.: (050)386-27-81