КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ПОЛІМЕРІВ ЗАПРОШУЄ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

 

 

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО ВСТУП НА PhD ПРОГРАМУ!


phdЗгідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів має ексклюзивне право на підготовку докторів філософії з наступних спеціальностей (спеціалізацій):

 

101 Екологія (спеціалізація: Екологічна безпека)

161 Хімічні технології та інженерія (спеціалізація: Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)

Запрошуються магістри по даним або спорідненим спеціальностям.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію у розмірі 4425 гривень на місяць протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встанолені правилами прийому строки.

 

До переліку необхідних документів входять:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета + фото (1шт., яку необхідно попередньо приклеїти);
 • копія диплома магістра або спеціаліста;
 • копія додатку до диплому магістра або спеціаліста;
 • копія трудової книжки;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури;
 • витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;*
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel надсилається електронною поштою обов’язково до подачі документів на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Так як витяг з протоколу засідання кафедри входить до переліку обов'язкових документів, заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій всіх вступників до аспірантури (не тільки випускників КПІ ім. І. Сікорського) у поточному році необхідно провести на засіданнях кафедр не пізніше 8-го червня 2018-го року.

 

Важливі дати:

 • 27.08.2018 - 31.08.2018 - прийом документів
 • 03.09.2018 - 12.09.2018 - вступні випробування
 • 15 вересня 2018 - кінцевий термін публікації списку вступників, зарахованих до аспірантури за бюджетною формою навчання
 • 01 жовтня 2018 - зарахування до аспірантури

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня доктора філософії розраховується за формулою:

КБ = 0,5×ІС + 0,3×ІМ + 0,15×ДБ + 0,05×БД

Де:
ІС - оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД - середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

 

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

 • 10 балів (кожна стаття) - публікації у фахових виданнях
 • 20 балів (кожна стаття) - публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science
 • 20 балів - диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, перше місце
 • 15 балів - диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, друге місце
 • 10 балів - диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, третє місце
 • 15 балів - патент або авторське свідоцтво

*додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

 

Додаткова інформація:

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі охорони навколишнього середовища і хімічної та біоінженерії по спеціальностях 101 Екологія та 161 Хімічні технології та інженерія і включає наступні спеціалізації:
1. Екологічна безпека (спеціальність 101 Екологія);
2. Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія)

TEMY

NAPRYAMY

Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо вступу або навчання за даною програмою, звертайтесь!

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
066-123-35-42
Шаблій Тетяна Олександрівна

 

 

 

 

 

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input
 • Радовенчик Вячеслав Михайлович:
  Роб.: (044) 204-91-40
  Моб.: (050)386-27-81