ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН