Спеціальність 101 - Екологія
Освітня програма - екологічна безпека

Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія
Освітня програма - промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології

Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія
Освітня програма - хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія
Освітня програма - хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів