Спеціальність 101 - Екологія
Освітня програма - Екологія