Екологічна безпека

Екологічний стан довкілля щорічно погіршується. Україна, котра крім усіх негараздів має ще й наслідки Чорнобилю, особливо потерпає від екологічних проблем, для вирішення яких традиційно не вистачає не лише коштів, а й кваліфікованих фахівців. Система екологічної освіти в нашій країні почала формуватися лише 25 років тому і наша кафедра у 1988 р. була першою в цій галузі на Україні. 
Особливістю кафедри є те, що до її складу входить група вчених - мікробіологів, а також відділення висококваліфікованих хіміків - аналітиків, які навчають студентів сучасним методам контролю рівнів забруднення навколишнього середовища. В процесі навчання студенти набувають спеціальних знань з таких дисциплін:
- управління природоохоронною діяльністю, pro kaf 2
- екологічна експертиза,
- екологічний аудит,
- математичне моделювання в охороні навколишнього середовища,
- моніторинг навколишнього природного середовища,
- біологія,
- гідрологія та геологія,
- загальна екологія,
- економіка природокористування,
- радіоекологія,
- аналіз природних та стічних вод,
- технології очищення води та водопідготовка,
- проектування систем водокористування,
- утилізація та рекуперація відходів, та інші.

На сьогоднішній день випускники спеціальності вже працюють в багатьох галузях народного господарства. Це і розгалуджена система Міністерства охорони навколишнього природного середовища, котре має свої районні, обласні та центральні органи, і підприємства Мінжитлокомунгоспу, котрі забезпечують населення питною водою, і галузеві та академічні науково - дослідні інститути, і промислові підприємства, на кожному з яких є відділ з охорони навколишнього середовища. 
Щорічно 15 - 20 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі як НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", так і інших навчальних та науково - дослідних закладах країни.

pro kaf 4

На сьогодні, згідно міжнародних нормативів, кращим підходом до охорони навколишнього середовища є стратегія «чистого виробництва», яка передбачає, насамперед, модернізацію виробництв для підвищення ефективності переробки сировини, зменшення викидів та скидів шкідливих речовин. Даний підхід оснований на реалізації принципів сталого розвитку.

Вирішення проблеми починається з ефективної роботи підрозділів з охорони довкілля на кожному підприємстві. В значній мірі рівень екологічної безпеки кожного підприємства залежить від правильної організації заходів по охороні навколишнього середовища на виробництві, а значить і від кваліфікації працівників даного сектора.


Саме тому тільки наша кафедра готує фахівців, здатних до вирішення складних задач захисту навколишнього середовища, які, крім загальних підходів охорони довкілля, відмінно орієнтуються в організації систем охорони навколишнього середовища безпосередньо на підприємствах, включаючи їх реорганізацію та модернізацію, та реально можуть створити умови екологічної безпеки виробництв.

 

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input