Наукова школа кафедри. Кондиціювання природних та очищення стічних вод

(Захист навколишнього середовища та раціональне використання водних ресурсів)

 

Керівник школи: д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ Гомеля М.Д.

 

Наукова школа кафедри Е та ТРП започаткована у 80-х роках минулого століття професором, доктором технічних наук Шутько О.П. У 1997 р. подальші наукові дослідження проводилися під керівництвом доцента, к.х.н. Гомелі М.Д. В 1993 році з ініціативи науковців кафедри була організована перша в Україні Вчена рада с присудження вчених ступенів доктора та кандидата наук (Д 1.02.01) за спеціальностями целюлозно-паперової технології та промислової екології. Перший голова Вченої ради - проф. Шутько О.П., вчений секретар ради - доц. Срібний Л.Є. У 1986 році співробітники науково-дослідної лабораторії промислової екології активно працювали в галузі ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На протязі трьох тижнів були створені і випущені в достатній кількості спеціальні реагенти, створена технологія та спеціальна пересувна установка для очищення води від радіоактивних забруднень на ПУСо навколо Києва, в 30-кілометровій зоні.

 

Тісні наукові зв’язки налагоджені кафедрою з Київським картонно-паперовим комбінатом, де впроваджується переважна більшість розробок в галузі переробки деревини та рослинної сировини. Аналогічні зв’язки існують і з Київським ВАТ «РІАП», де проходять апробацію більшість наукових розробок в галузі захисту довкілля. Тісне співробітництво налагоджено і між окремими структурними підрозділами університету. В рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка” виконується спільний проект "Створення маловідходної технології кондиціонування мінералізованих та шахтних вод" загальною вартістю 312 тис. грн.

 

Основа міжнародних зв’язків в області наукової та навчально-методичної роботи була започаткована у 2001–2003 рр. співробітництвом з Міжнародним інститутом індустріальної екологічної економіки, м. Лунд (Швеція) та з 2007 р. з кафедрою сталого розвитку суспільства і технології Мелардаленського університету, м. Вестерос (Швеція). Співробітниками кафедри за останні 10 років видано понад 32 монографії, навчальних посібників та підручників, опубліковано понад 450 наукових статей (з них 54, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus), отримано більш ніж 74 патентів України на винаходи, зроблено понад 287 доповідей на наукових конференціях, захищено 2 докторських та 6 кандидатських дисертацій. Понад 10 студентських науково-дослідних робіт було відзначено нагородами на конкурсах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів.

 

З останні 10 років на кафедрі проходили підготовку 12 аспірантів та 3 докторанти, в результаті захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації. Сьогодні науковий резерв кафедри складає 1 докторант та 8 аспірантів.

 

openday