Gomelya

Гомеля Микола Дмитрович

Завідувач кафедри ЕтаТРП

Доктор технічних наук, професор

Візитна картка викладача

Гомеля Микола Дмитрович у 1980 році закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту.
З 1980 по 1989 працював інженером, молодшим науковим співробітником Інституту органічної хімії АН УРСР, де вивчав малодосліджені реакції йодфосфінів.
З 1989 почав працювати науковим співробітником кафедри електрохімії НТУУ "КПІ", а з 1997 р. призначений завідувачем кафедри технології целюлозо-паперового виробництва та промислової екології, яка з 2000 р. реорганізована в кафедру екології та технології рослинних полімерів.
В 1988 р. отримав вчену ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Органічна хімія", у 2003 році захистив докторську дисертацію по спеціальності "Екологічна безпека", професор з 2005 року.

Основні напрямки досліджень: фізико-хімічні основи процесів очищення води та переробки осадів, раціональне використання водних ресурсів у промисловому водокористуванні, захист атмосфери від забруднення токсичними викидами, ресурсоефективні технології виробництв.

Гомеля М.Д. має більше 500 опублікованих праць наукового, навчального та навчально-методичного характеру, в тому числі 80 авторських свідоцтв та патентів, 200 статей у фахових виданнях, 55 робіт в журналах, що входять до наукометричних баз, 30 навчально-методичних вказівок та 18 учбових посібників та 6 підручників. Є автором 12 монографій.
Викладач-дослідник: 2006, 2007, 2012, 2014 років.
Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 5 докторські дисертації.
Гомеля М.Д. є членом президії навчально-методичної комісії МОН України з екології та охорони навколишнього середовища, членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, експертом з акредитації спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", голова секції за фаховим напрямком "Охорона навколишнього середовища" Наукової ради МОН України, член комісії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Навчальна дисципліна «Фізико-хімічні основи процесів очищення води» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процеси освітлення та знебарвлення води, очищення води від розчинних органічних та неорганічних домішок.

Навчальна дисципліна «Сучасні принципи охорони довкілля (ресурсоефективні чисті виробництва)» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до обв’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес забезпечення відповідної науково-практичної діяльності в області екологічної безпеки виробництв та охорони навколишнього середовища, визначення основних стратегій та концепцій охорони довкілля, які застосовуються протягом останнього часу, головних критеріїв та підходів, що реалізуються в межах попереджувальних стратегій охорони довкілля, головних напрямків діяльності по забезпеченню раціонального використання природних ресурсів.

Навчальна дисципліна «Навчальна дисципліна з захисту гідросфери» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – проектування очисних споруд, вивчення загальних правил та підходів при проектуванні промислових об’єктів, загальних підходів до вибору надійних, ефективних технологій очищення стічних вод, водопідготовки, проектування водооборотних та замкнутих систем водокористування, що забезпечують раціональне використання водних ресурсів та надійний захист водойм від забруднення.

Кафедра ЕтаТРП була першою, а на даний момент є однією з небагатьох наукових шкіл, що випускають екологів та хіміків інженерного спрямування. З часом потреби у спеціалістах даного спрямування на вітчизняному ринку праці будуть невпинно зростати і це є фактом. Саме тому я запрошую Вас на навчання до нашої кафедри і, як її завідуючий, я можу гарантувати Вам високий рівень викладання, надання сучасної, актуальної інформації стосовно інженерних методів охорони навколишнього середовища та хімічних технологій, а також високу цінність Вас, як фахівця, після отримання диплому.

Гомеля Микола Дмитрович Гомеля Микола Дмитрович у 1980 році закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту.
З 1980 по 1989 працював інженером, молодшим науковим співробітником Інституту органічної хімії АН УРСР, де вивчав малодосліджені реакції йодфосфінів.
З 1989 почав працювати науковим співробітником кафедри електрохімії НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського, а з 1997 р. призначений завідувачем кафедри технології целюлозо-паперового виробництва та промислової екології.
В 1988 р. отримав вчену ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності "Органічна хімія", у 2003 році захистив докторську дисертацію по спеціальності "Екологічна безпека", професор (з 2005 р.). Основні напрямки досліджень: фізико-хімічні основи процесів очищення води та переробки осадів, ощадливе використання водних ресурсів у промисловому водокористуванні. Гомеля М.Д. має більше 500 опублікованих праць наукового, навчального та навчально-методичного характеру, в тому числі 60 авторських свідоцтв та патентів, 160 статей у фахових виданнях, 55 робіт в журналах, що входять до наукометричних баз, 20 навчально-методичних вказівок та 10 учбових посібників, автор 5 монографій.
Викладач-дослідник: 2006, 2007, 2012, 2014 років.
Під його керівництвом захищено 15 кандидатських та 2 докторські дисертації.
Гомеля М.Д. є членом президії навчально-методичної комісії МОН України з екології та охорони навколишнього середовища, членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, експертом з акредитації спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", голова секції за фаховим напрямком "Охорона навколишнього середовища" Наукової ради МОН України, член комісії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Навчальна дисципліна «Фізико-хімічні основи процесів очищення води» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процеси освітлення та знебарвлення води, очищення води від розчинних органічних та неорганічних домішок Навчальна дисципліна «Сучасні принципи охорони довкілля (ресурсоефективні чисті виробництва)» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до обв’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес забезпечення відповідної науково-практичної діяльності в області екологічної безпеки виробництв та охорони навколишнього середовища, визначення основних стратегій та концепцій охорони довкілля, які застосовуються протягом останнього часу, головних критеріїв та підходів, що реалізуються в межах попереджувальних стратегій охорони довкілля, головних напрямків діяльності по забезпеченню раціонального використання природних ресурсів. Навчальна дисципліна «Навчальна дисципліна з захисту гідросфери» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – проектування очисних споруд, вивчення загальних правил та підходів при проектуванні промислових об’єктів, загальних підходів до вибору надійних, ефективних технологій очищення стічних вод, водопідготовки, проектування водооборотних та замкнутих систем водокористування, що забезпечують раціональне використання водних ресурсів та надійний захист водойм від забруднення. Кафедра ЕтаТРП була першою, а на даний момент є однією з небагатьох наукових шкіл, що випускають екологів та хіміків інженерного спрямування. З часом потреби у спеціалістах даного спрямування на вітчизняному ринку праці будуть невпинно зростати і це є фактом. Саме тому я запрошую Вас на навчання до нашої кафедри і, як її завідуючий, я можу гарантувати Вам високий рівень викладання, надання сучасної, актуальної інформації стосовно інженерних методів охорони навколишнього середовища та хімічних технологій, а також високу цінність Вас, як фахівця, після отримання диплому.