НАША КАФЕДРА ОДНА З ПЕРШИХ В УКРАЇНІ ОТРИМАЛА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ЗА PhD ПРОГРАМОЮ!


phdЗгідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів проводить підготовку докторів філософії з наступних спеціальностей:

•101 Екологія

•161 Хімічні технології та інженерія

Запрошуються магістри по даним або спорідненим спеціальностям.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встановлені правилами прийому строки.

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року. В КПІ ім. Ігоря Сікорського реєстрацію на ЄВІ для вступників до аспірантури здійснює відділ аспірантури та докторантури. Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно - з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом та сканованих копій документів, які зазначені в переліку на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ у такі години:

 • 9.00-12.00 - щодня, крім вихідних;
 • 14.00-17.00 - з понеділка по четвер;
 • 14.00- 16.30 - у п’ятницю;
 • 14.00- 18.00 - 29 травня.

 

Для реєстрації необхідні наступні документи:

 • заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети розміщений у розділі «Документи»);
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку.

 

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня доктора філософії розраховується за формулою:

КБ = ІС + ІМ

Де:
ІС - оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

 

Додаткова інформація:

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідження - спеціальністьНауковий керівник
Бахтин А.І.2017Оцінка екологічних ризиків та зниження техногенних сейсмічних впливів на екосистеми - 101К.т.н., доцент Крючков А. І.
Купріянчук С.В.2017Захист природних екосистем від шкідливого впливу об’єкту «Укриття» - 101Д.т.н., професор Шаблій Т. О.
Крижанівська Я.П.2017Захист водних екосистем від забруднення мінералізованими стічними водами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Побережний М.В.2018Вивчення негативного впливу полігонів твердих побутових відходів на екосистеми - 101Д.т.н., професор Радовенчик В.М.
Бойко А.Г.2018Зниження впливу продуктів життєдіяльності на природні екосистеми - 101Д.т.н., професор Ремез Н.С.
Вакуленко А.К.2019Зниження екологічних ризиків засолення поверхневих вод концентрованими сольовими відходами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Голяка А.В.2019Оцінка та зниження негативного впливу енергетики на водні екосистеми - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Литвиненко В.А.2019Захист водних екосистем від забруднення гексаметилендиаміном - 101Д.т.н., професор Дичко А.О.
Чепель А.Є.2019Захист урбоекосистем від шкідливого впливу міського транспорту - 101Д.п.н., професор Кофанова О.В.
Вознюк М.Б.2020Зниження негативного впливу водного транспорту на об’єкти гідросфери - 101Д.т.н., професор Шаблій Т.О.
Довголап С.Д.2020Переробка небезпечних відходів феритним методом - 101Д.т.н., доцент Іваненко О.І.
Карпенко М.В.2020Оцінка негативного впливу установок баромембранного очищення води на довкілля та вивчення можливості його зменшення - 101Д.т.н., професор Радовенчик В. М.
Сенькова К.С.2020Захист водних екосистем від забруднення іонами важких металів - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Хоменко А.С.2020Оцінка та зниження екологічних ризиків забруднення навколишнього природного середовища нафтопродуктами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

 

Вступникам до аспірантури у 2024 році пропонуються такі напрямки досліджень:

№ п/пНазва темиЗміст завданняНауковий керівник
1. Переробка відходів систем очищення води та водопідготовки Утилізація рідких відходів іонообмінних та баромембранних технологійД.т.н., професор Гомеля М.Д.
2. Фізико-хімічні методи обробки води Використання в процесах обробки води електричного та магнітного полів Д.т.н., професор Радовенчик В.М.
3. Захист систем водозабезпечення від корозії та накипоутворення Розробка нових видів інгібіторів корозії та накипоутворення Д.т.н., професор Шаблій Т.О.
4. Екологічно чисті способи одержання целюлози із недеревної рослинної сировини Застосування органічних розчинників для делігніфікації однорічних рослин та використання целюлози для виробництва паперу і картону та продуктів хімічної переробки К.х.н., доц. Барбаш В.А
5. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання мікрокристалічної целюлози та використання її у складі лікарських пігулок К.х.н., доц. Барбаш В.А
6. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання оксицелюлози та гемостатичних матеріалів на її основі К.х.н., доц. Барбаш В.А
7. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання наноцелюлози та композиційних матеріалів на її основі К.х.н., доц. Барбаш В.А
8. Комплексна хімічна переробка рослинних відходів агропромислового комплексу Розробка технологій комплексної хімічної переробки рослинних відходів з одержанням біокомпозитів та біоматеріалів К.х.н., Галиш В.В.

Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо вступу або навчання за даною програмою, звертайтесь!

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
066-123-35-42
Шаблій Тетяна Олександрівна

 

 

 

 • Трус Інна Миколаївна:
  Роб.: (044) 204-91-40
  Моб.: (095) 930-57-81