НАША КАФЕДРА ОДНА З ПЕРШИХ В УКРАЇНІ ОТРИМАЛА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ЗА PhD ПРОГРАМОЮ!


phdЗгідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів має ексклюзивне право на підготовку докторів філософії з наступних спеціальностей:

•101 Екологія

Запрошуються магістри по даним або спорідненим спеціальностям.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встановлені правилами прийому строки.

 

До переліку необхідних документів входять:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора;
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією), або:
   копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
   витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія диплома магістра або спеціаліста
 • копія додатку до диплому магістра або спеціаліста
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання)
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

 

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня доктора філософії розраховується за формулою:

КБ = ІС + ІМ

Де:
ІС - оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ - оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

 

Додаткова інформація:

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідження - спеціальністьНауковий керівник
Бахтин А.І.2017Оцінка екологічних ризиків та зниження техногенних сейсмічних впливів на екосистеми - 101К.т.н., доцент Крючков А. І.
Купріянчук С.В.2017Захист природних екосистем від шкідливого впливу об’єкту «Укриття» - 101Д.т.н., професор Шаблій Т. О.
Крижанівська Я.П.2017Захист водних екосистем від забруднення мінералізованими стічними водами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Побережний М.В.2018Вивчення негативного впливу полігонів твердих побутових відходів на екосистеми - 101Д.т.н., професор Радовенчик В.М.
Бойко А.Г.2018Зниження впливу продуктів життєдіяльності на природні екосистеми - 101Д.т.н., професор Ремез Н.С.
Вакуленко А.К.2019Зниження екологічних ризиків засолення поверхневих вод концентрованими сольовими відходами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Голяка А.В.2019Оцінка та зниження негативного впливу енергетики на водні екосистеми - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Литвиненко В.А.2019Захист водних екосистем від забруднення гексаметилендиаміном - 101Д.т.н., професор Дичко А.О.
Чепель А.Є.2019Захист урбоекосистем від шкідливого впливу міського транспорту - 101Д.п.н., професор Кофанова О.В.
Вознюк М.Б.2020Зниження негативного впливу водного транспорту на об’єкти гідросфери - 101Д.т.н., професор Шаблій Т.О.
Довголап С.Д.2020Переробка небезпечних відходів феритним методом - 101Д.т.н., доцент Іваненко О.І.
Карпенко М.В.2020Оцінка негативного впливу установок баромембранного очищення води на довкілля та вивчення можливості його зменшення - 101Д.т.н., професор Радовенчик В. М.
Сенькова К.С.2020Захист водних екосистем від забруднення іонами важких металів - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.
Хоменко А.С.2020Оцінка та зниження екологічних ризиків забруднення навколишнього природного середовища нафтопродуктами - 101Д.т.н., професор Гомеля М.Д.

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

 

Вступникам до аспірантури у 2021 році пропонуються такі напрямки досліджень:

№ п/пНазва темиЗміст завданняНауковий керівник
1. Переробка відходів систем очищення води та водопідготовки Утилізація рідких відходів іонообмінних та баромембранних технологійД.т.н., професор Гомеля М.Д.
2. Фізико-хімічні методи обробки води Використання в процесах обробки води електричного та магнітного полів Д.т.н., професор Радовенчик В.М.
3. Захист систем водозабезпечення від корозії та накипоутворення Розробка нових видів інгібіторів корозії та накипоутворення Д.т.н., професор Шаблій Т.О.
4. Екологічно чисті способи одержання целюлози із недеревної рослинної сировини Застосування органічних розчинників для делігніфікації однорічних рослин та використання целюлози для виробництва паперу і картону та продуктів хімічної переробки К.х.н., доц. Барбаш В.А
5. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання мікрокристалічної целюлози та використання її у складі лікарських пігулок К.х.н., доц. Барбаш В.А
6. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання оксицелюлози та гемостатичних матеріалів на її основі К.х.н., доц. Барбаш В.А
7. Інноваційні технології переробки рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію Розробка технологій одержання наноцелюлози та композиційних матеріалів на її основі К.х.н., доц. Барбаш В.А
8. Комплексна хімічна переробка рослинних відходів агропромислового комплексу Розробка технологій комплексної хімічної переробки рослинних відходів з одержанням біокомпозитів та біоматеріалів К.х.н., Галиш В.В.

Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо вступу або навчання за даною програмою, звертайтесь!

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
066-123-35-42
Шаблій Тетяна Олександрівна

 

 

 

 

 

 

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input
 • Трус Інна Миколаївна:
  Роб.: (044) 204-91-40
  Моб.: (095) 930-57-81