1. Основы общей гидрологии и гидрометрии: Учебное пособие для иностранных студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" / Сост. Радовенчик В.М., Иваненко Е.И., Гомеля Н.Д.- К.: НТУУ КПI, 2004. - 97 с.
 2. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і целюлози. - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 72 с.
 3. Астратов М.С. Технологія переробки паперу та картону. Методичні вказівки К., НТУУ "КПІ", 2003. - 84 с.
 4. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія виробництва деревної маси та комплексна хімічна переробка деревини". - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 70 с.
 5. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Комплексна технологія целюлозно-паперового виробництва". - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 52 с.
 6. Примаков С.П., Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт і контрольних завдань з дисципліни "Технологія целюлози". - К., НТУУ "КПІ" видавництво ПП "ЕКМО" 2003 р. - 71 стор.
 7. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з оцінюванням економічної ефективності комплексу природоохоронних заходів і плати за забрудненням навколишнього природного середовища для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: Ю.С. Милосердов, С.А. Нестеренко, Л.В. Сіренко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 16 с.
 8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 44 с.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко, О.А. Отрох - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 40 с.
 10. Астратов М.С., Мовчанюк О.М. Деклараційний патент на винахід. Спосіб багатоступінчастого безперервного розмелювання волокна. 31281.А Д21Д1/30 бюл. №2 29.03.2000.
 11. Антоненко Л.П., Черьопкіна Р.І. Спосіб отримання листяної напівцелюлози. Деклараційний патент України на корисну модель UА № 3417 Кл. 7Д21С3/06 15.11.2004 р. Бюл. № 11.
 12. Астратов М.С., Щур Д.В. Фільтрувальний сортувальний папероподібний матеріал, переважно папір. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7391/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 13. Астратов М.С., Щур Д.В. Спосіб виготовлення паперу. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7392/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 14. Пат. 59051 А, Україна МКИ D 21С3/06. Спосіб отримання біосульфітної целюлози. Черьопкіна Р.І., Примаков С.П., Барбаш В.А. Бюл. № 8. - Опубл. 15.08. 2003. (Черьопкіна Р.І. отримано всі результати експериментів, аналіз та обробка результатів, оформлення патенту).
 15. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Спосіб отримання коагулянтів на основі високоосновних гідроксохлоридів алюмінію. Пат. 59048 А Україна, МКИ С 01 F 7/52, C 01 F 7/56, C 01 F 7/60.- № 2002129936; Заявл. 10.12.2002; Опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.
 16. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Спосіб отримання гідроксохлоридів алюмінію в твердому вигляді. Пат. 59047 А Україна, МКИ С 01 F 7/56, C 01 F 7/60.- № 2002129935; Заявл.10.12.2002; Опубл.15.08.2003, Бюл. № 8.
 17. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В. Спосіб отримання катіонного флокулянту. Пат. 59955 А Україна, МКИ С 08 F 8/56, C 08 F 8/32.- № 2002129934; Заявл. 10.12.2002; Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
 18. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів. - Київ: ЕКМО, 2002. - 396 с.
 19. Богомол Г.М., Вовк А.В., Астратов Н.С. Формование бумаги и картона (теория и практика). Издательство Московские учебники - М.: - 2002 - 368 с.
 20. Астратов М.С., Гомеля М.Д. Лабораторний практикум з технології паперу. Навчальний посібник ТОВ. "Поліграф Консалтинг" - 2005. - 124 с.
 21. Калабіна Л.В., Куций В.Г. "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища.- Київ: "Політехніка", 2002.- 60 с.
 22. Гомеля М.Д, Нестеренко С.А., Шаблій Т.О., Терещенко О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води". Частина 1. Київ, НТУУ "КПІ" ІВЦ "Політехніка", 2002, 40 с.
 23. Гомеля М.Д, Нестеренко С.А., Шаблій Т.О., Терещенко О.М., Отрох О.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води". Частина 2. Київ, НТУУ "КПІ" ІВЦ "Політехніка", 2002, 43 с.
 24. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання. К..: НТУУ "КПІ", 2002,- 20 с.
 25. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія і практикум. Київ: Лібра, 2002.- 352 с.
 26. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання.- Київ: НТУУ "КПІ", 2002.- 19 с.
 27. Шаблій, А. Д. Крисенко, Р. В. Сербіна, Т.В. Крисенко Основи біогеохімії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Ч. 1: Визначення характеристик якості природних вод. ІВЦ "Видавництво "Політехніка"".- 2003.- 44 с.
 28. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Інструментальні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання. Київ: НТУУ"КПІ", 2003.-20 с.
 29. Голуб Н.Б., Сербіна Р.В, Бутченко Л.І., Терещенко О.М. Індивідуальні атестаційні роботи з неорганічної хімії: Посібник для слухачів підготовчих відділень. Частина 1. Київ, НТУУ "КПІ". ПП "Кажан плюс"- 2004. - 32 с.
 30. Голуб Н.Б., Сербіна Р.В, Бутченко Л.І., Терещенко О.М. Індивідуальні атестаційні роботи з неорганічної хімії: Посібник для слухачів підготовчих відділень. Частина 2. Київ, НТУУ "КПІ". ПП "Кажан плюс"- 2004. - 33 с.
 31. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум: 2-е вид., перероб. і допов. - Київ: Лібра, 2004.- 368 с.
 32. Бутченко Л.І. Практикум з екології.- Київ: НТУУ "КПІ", ПЛ, 2005.-134 с.
 33. Бутченко Л.І., Куций В.Г., Терещенко О.М., Хохотва О.П. Методичні вказівки до розв'язку типових задач з курсу "Аналітична хімія" для студентів нехімічних спеціальностей. Київ, НТУУ "КПІ", ПП "Кажан плюс" - 2006. - 41с.
 34. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з оцінюванням економічної ефективності комплексу природоохоронних заходів і плати за забрудненням навколишнього природного середовища для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: Ю.С. Милосердов, С.А. Нестеренко, Л.В. Сіренко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 16 с.
 35. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення воді" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 44 с.
 36. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення воді" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко, О.А. Отрох - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 40 с.
 37. Гомеля М.Д, Терещенко О.М., Астратов С.М. Дезактивація цезій-радіоактивної води при використанні полікатіонітів та фероціаніду калію.
 38. Сучасні інформа-ійні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Збірник наукових праць, випуск 8-Київ.- 2000. - с. 144 - 147.
 39. Рейтер Л.Г., Терещенко О.М., Гомеля М.Д, Астрелін І.М Сорбція іонів Cs+ із водних розчинів гексаціаноферато(ІІ) калію-феруму(ІІІ). XV Українська конференція з неорганічної хімії. - Київ.- 2001. - с. 294.
 40. Гомеля М.Д, Радовенчик В.М., Терещенко О.М. Малоотходная технология дезактивации, содержащей радионуклиды цезия и стронция. Материалы V международного конгресса "Вода: Экология и технология" ЭКВАТЕК.-2002. - Москва. - с. 418 - 419.
 41. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Вивчення процесів очистки води від хроматів на аніоніті АВ-17-8. "Экотехнологии и ресурсосбережение", 2002, № 4, с.41-45.
 42. Глушко О.В. Вивчення процесів очистки води від хроматів на аніоніті АВ-17-8. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 13-15 травня 2002р.Збірка тез доповідей, с. 392.
 43. Радовенчик В.М., Коломицев Д.В., Глушко О.В. Видалення іонів амонію із стічних вод хімічним осадженням. "Экотехнология и ресурсосбережение", 2004, № 5, с.55-58.
 44. Н.Д. Гомеля, Ю.А. Карапетян, Т.В. Крысенко Утилизация скопа. Разработка реагентов, повышающих эффективность обезвоживания скопа Утилизация скопа. Разработка реагентов, повышающих эффективность обезвоживания скопа. Экотехнологии и ресурсосбереже-ние.- 2003.- № 4.- С. 32-36.
 45. Гомеля М.Д., Желібо Є.П. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення води від хроматів. "Химия и технология воды",2003, Т. 25. № 5, с.438.
 46. Крысенко Т.В. Обезвоживание скопа с помощью синтезированных реагентов. Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство".- Київ.- 2003 р.- С. 148-149.
 47. Т.О. Шаблий, Т.В. Крысенко Оценка эффективности полученных гидроксо-хлоридов алюминия при осветлении воды Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". -Київ.- 2003 р.- С. 149-150.
 48. Применение флокулянтов в процессах очистки сточных вод и водоподготовке. Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". -Київ.- 2003 р.- С. 150-151.
 49. Гомеля М.Д., Терещенко О.М. Електрофлотаційна очистика низькоактивних радіоактивних вод від ізотопів 137Cs. Праці наукової конференції "Охорона водного басейну та контроль якості води".-Київ, ІКХХВ НАН Укр.,-2004.-с. 97-99.
 50. Гомеля Н.Д., Крысенко Т.В., Терещенко О.Н. Дезактивация низкоактивных стоков, содержащих изотопы Cs-137, гексацианоферратом калия с поликатиони-тами. Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2004.- № 3. - с. 56-59.
 51. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Терещенко О.М. Розробка флокулянтів для дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 3.- с. 107 - 113.
 52. Н.Д. Гомеля, Т.О. Шаблий, Т.В. Крысенко Получение гидроксохлоридов алюминия и оценка их эффективности при осветлении воды. Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2004.- № 2.- С. 49-52.
 53. Крисенко Т.В. Отримання основних солей алюмінію та використання їх в процесах освітлення та знебарвлення води. Праці наукової конференції молодих учених "Охорона водного басейну та контроль якості води".- Київ.- 2004.- С. 50-52.
 54. Гомеля Н.Д, Крысенко Т.В. Обезвоживание скопа поликатионитными флокулянтами. Сборник научных статей "Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов".- Одесса.- 2004.- С. 152-157.
 55. Гомеля М.Д, Крисенко Т.В. Розробка коагулянтів для процесів освітлення води. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 2.- С. 111-116.
  Розробка флокулянтів для дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 3.- С. 107-113.
 56. Глушко О.В. Вивчення процесів вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 13-15 травня 2002р.Збірка тез доповідей, с. 392.