Основа міжнародних зв’язків у області навчально-методичної роботи була започаткована у 2001–2003 рр. співробітництвом з Міжнародним інститутом індустріальної екологічної економіки, місто Лунд, Швеція, в області наукової роботи з Білоруським національним технічним університетом, м. Мінськ, Санкт-Петербургською державною Лісотехнічною Академією імені С.М. Кірова та, з 2007 р., з кафедрою сталого розвитку суспільства і технології Мелардаленського університету, м. Вестерос (Швеція).

Кафедра у 1998 стала одним з організаторів науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Екологія. Людина. Суспільство", яка з 2001 року стала міжнародною. Конференція збирає молодих фахівців з України, Росії, Білорусі, Польщі, Швеції, Латвії, Азербайджану, Киргизстану. Партнерами конференції протягом декількох років були компанії Siemens та Unilever.
Кафедра, в рамках співпраці з ЮНІДО (UNIDO - United Nations Industrial Development Organization), бере участь в проектах по ресурсоефективності і більш чистого виробництва на підприємствах України в Київській, Вінницькій, Запорізькій областях. Проекти фінансуються як ЮНІДО, так і Європейською Комісією за спільної участі

 • Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН)
 • Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
 • Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
 • Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

На підприємствах проводяться аудити використання сировинних і енергоресурсів і визначається потенціал зниження втрат і зменшення споживання первинних ресурсів. Результати проектів використовуються в якості прикладів при підготовці студентів-магістрів. Випускники кафедри, при наявності бажання, можуть пройти навчання, скласти іспит і отримати сертифікат UNIDO національного експерта з ресурсоефективності і більш чистого виробництва.
Випускники кафедри продовжують навчання у вищих навчальних закладах Європи:

 • Швеції
  • The International Institute for Industrial Environmental Economics
  • Royal Institute of Technology, Mälardalen University
  • Lulea Technical University
 • Німеччини (University of Tübingen, Leibniz University of Hannover)
 • Фінляндії (Lappeenranta University of technology)
 • Естонії (Tallinn University of technology)

Також наші випускники проходять підготовку за програмою РhD в Lulea Technical University, Лулео, Швеція. В рамках розширеного співробітництва між КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетами Європи в області академічних обмінів, студентам кафедри пропонується безліч стипендіальних програм для навчання за програмою підготовки магістра та РhD.


Партнери кафедри:

Словаччина, Центрально-Європейський університет, м. Скалиця

UCE logoМіж НТУУ "КПІ" та Центрально-Європейським університетом (м. Скалиця, Словаччина) укладено договір про співпрацю, в рамках якого на кафедрі екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету на базі існуючої спеціальності "Екологія" відкрито спеціалізацію "Екологічний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за програмою подвійного диплому (паралельне навчання). Навчання проводиться дистанційно з використанням новітнього телекомунікаційного обладнання, наданого НТУУ "КПІ" в рамках договору. Після закінчення навчання студенти захищають дві магістерські дисертації (одну в НТУУ "КПІ", іншу в Центрально-Європейському університеті) і отримують два дипломи – українського зразка та диплом Центрально-Європейського університету. Детальна інформація на сайті Відділу академічної мобільності.


 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (перший рік)      НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (другий рік)

Інформація на сайті Центрально-Європейського університету

Рекомендований навчальний план для денної форми навчання

 • Фінляндія

  Lappeenranta University of technology

  Деталі
  Lappeenranta University of technology
 • Швеція

  KTH royal institute of technology

  Деталі
  KTH
 • Естонія

  Tallin University of Technology

  Деталі
  Tallin University
 • Швеція

  The International Institute for Industrial Environmental Economics

  Деталі
  IIIEE
 • Росія

  Санкт-Петербурзький державний лісотехнічний університет імені Кірова

  Деталі
  LTA
 • Білорусь

  Білоруський національний технічний університет

  Деталі
  BNTU