Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія
Освітня програма - промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології