Krisenko

Крисенко Тамара Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

Випускниця кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології (ТЦПВ та ПЕ) НТУУ «КПІ». Закінчила аспірантуру.
З 2003 р. - асистент, а з 2005 р. - старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів.
З 2005 р. - кандидат технічних наук.
З 2007 р. і до теперішнього часу доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів.
Автор більш ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 навчальних посібники.

Розробка реагентів для процесів водоочищення та водопідготовки.

Автор більш ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 навчальних посібники. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Дисципліна «Аналітична хімія» викладається відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних основ якісного і кількісного хімічного аналізу, практичних умінь і навичок, необхідних для встановлення хімічного складу речовини.
Семестр 3. Кількість кредитів 4/ годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 54 год.
Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» викладається відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дана дисципліна належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо фізичними та фізико-хімічними методами.
Семестр 5. Кількість кредитів 4/ годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 36 год.

Студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» мають змогу вивчати основи мікробіології, фізико-хімічні і біологічні методи та технології очищення води, утилізацію відходів, ґрунтознавство, радіоекологію, моніторинг довкілля, екологічний аудит та багато інших цікавих дисциплін. Вивчивши ці дисципліни, студент оволодіває знаннями по очищенню води, проведенню її аналіза хімічними та фізико-хімічними методами, по моніторингу грунтів, викидів газів в атмосферу, по екологічному праву та ін. Навчаючись, студент займається науково-дослідницькою діяльністю, набуває досвіду роботи з різноманітними приладами.

Крысенко Тамара Владимировна Крисенко Тамара Володимирівна Випускниця кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології (ТЦПВ та ПЕ) НТУУ «КПІ». Закінчила аспірантуру.
З 2003 р. - асистент, а з 2005 р. - старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів.
З 2005 р. - кандидат технічних наук.
З 2007 р. і до теперішнього часу доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів.
Автор більш ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 навчальних посібники. Розробка реагентів для процесів водоочищення та водопідготовки. Дисципліна «Аналітична хімія» викладається відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних основ якісного і кількісного хімічного аналізу, практичних умінь і навичок, необхідних для встановлення хімічного складу речовини.
Семестр 3. Кількість кредитів 4/ годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 54 год.
Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» викладається відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дана дисципліна належить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо фізичними та фізико-хімічними методами.
Семестр 5. Кількість кредитів 4/ годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 36 год. Студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» мають змогу вивчати основи мікробіології, фізико-хімічні і біологічні методи та технології очищення води, утилізацію відходів, ґрунтознавство, радіоекологію, моніторинг довкілля, екологічний аудит та багато інших цікавих дисциплін. Вивчивши ці дисципліни, студент оволодіває знаннями по очищенню води, проведенню її аналіза хімічними та фізико-хімічними методами, по моніторингу грунтів, викидів газів в атмосферу, по екологічному праву та ін. Навчаючись, студент займається науково-дослідницькою діяльністю, набуває досвіду роботи з різноманітними приладами.