nederevna

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

 

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001810, НТУУ «КПІ» - 2645-п.

2. Науковий керівник - к.х.н., доц. Барбаш В.А., Барбаш В.А., Barbash Valerii A.

3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)
Розроблено ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології одержання целюлози із стебел сільськогосподарських рослин. Визначено хімічний склад і електронномікроскопічна будова представників вітчизняної недеревної рослинної сировини. Досліджено вплив основних технологічних параметрів одержання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) різними способами делігніфікації на їх показники якості. Запропоновано нову методику порівняння ефективності процесів делігніфікації стебел недеревної рослинної сировини. Визначено, що за збільшенням ефективності одержання із стебел недеревної рослинної сировини ВНФ досліджені способи делігніфікації можна розташувати в наступній ряд: натронний – нейтрально-сульфітний – органосольвентний. Встановлено паперотворні властивості одержаних вибілених і невибілених ВНФ та можливість використання їх в композиції паперово-картонної упаковки. Вивчено вплив основних технологічних факторів процесів подрібнення і передгідролізу, вибілювання та гідролізу на показники якості мікрокристалічної целюлози із недеревної рослинної сировини. Рекомендовано склад делігніфікуючих розчинів для отримання мікрокристалічної целюлози і целюлози, придатної для хімічної переробки. Визначено оптимальні умови проведення процесу нітрування одержаних целюлоз, отримано лабораторні зразки нітроцелюлози, які задовольняють вимогам стандартів.

Повна характеристика розробки