Терещенко

Терещенко Оксана Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускниця Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія і аналіз рідкісних елементів». Працює на кафедрі екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»:
- 2001 - по теперішній час - доцент;
- 1999 - 2001 - асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
- 1991 - 1999 - інженер, молодший науковий співробітник;
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію по темі «Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію-137 і стронцію-90». Присвоєно вчене звання доцента (2005 р.).

Сфера наукових інтересів: технології водопідготовки, визначення концентрацій хімічних сполук у воді, очищення стічних вод від радіоактивного забруднення методами коагуляції, флокуляції, флотації та іонного обміну.

Є автором 8 посібників і 40 наукових праць, серед яких 16 статей, 8 методичних вказівок.

Читає курси: "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу", "Моніторинг довкілля", "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища", "Спеціальні розділи біогеохімії", "Аналітичні аспекти целюлозно-паперового виробництва".
Програму навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів (професійна складова). Дисципліна складається з двох модулів: модуль – 1. Якісний аналіз; модуль – 2. Кількісний аналіз. Дисципліна вивчає теоретичні основи методів аналізу, відкриття та встановлення нових закономірностей і співвідношень між хімічними елементами; вдосконалення існуючих та розробка нових, більш швидких і точних методів аналізу.

Семестри: 4, 5.
Кількість кредитів: 10/ годин 360.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; лабораторні роботи – 90 год.

Програму навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Моніторинг довкілля вивчає процеси контролю якості компонентів довкілля, методики визначення вмісту забруднювачів у повітрі, воді та ґрунті, розробляє програми обробки результатів вимірювань та періодичності відбору проб.
Семестр: 6.
Кількість кредитів: 6/ годин 216.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; практичні – 9год; лабораторні – 27 год.

Робочу програму кредитного модуля «Спеціальні розділи біогеохімії» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Дисципліна «Спеціальні розділи біогеохімії» вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, що протікають у біосфері Землі за участю живих організмів. Біогеохімія тісно пов’язана з хімією, географією, фізикою, екологією.
Семестр: 2.
Кількість кредитів: 6/ годин 216.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; лабораторні роботи – 36 год.

Програму навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу природного середовища» вивчає процеси виявлення і оцінки джерел забрудненості природних об’єктів шкідливими речовинами внаслідок скидів або викидів цих речовин у навколишнє середовище природокористувачами, а також внаслідок природного утворення шкідливих речовин та їх накопичення.
Семестр: 7.
Кількість кредитів: 7/ годин 252.
Розподіл навчального часу: лекції – 45 год; лабораторні роботи – 63 год.

Програму навчальної дисципліни «Аналітичні аспекти навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 хімічна технологія. Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів (професійна складова). Дисципліна «Аналітичні аспекти целюлозно-паперового виробництва» вивчає методи визначення кількісного складу речовин і науково-теоретичне обґрунтування цих методів.
Семестр: 7.
Кількість кредитів: 4/ годин 144.
Розподіл навчального часу: лекції – 18 год; практичні – 18 год; лабораторні – 36 год.

Програму навчальної дисципліни «Прикладна хімія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 хімічна технологія. Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів (професійна складова). Прикладна хімія, наука про перетворення речовини, що супроводжуються змінами їх складу, властивостей і (або) будови. Прикладна хімія найтіснішим чином пов'язана, окрім органічної хімії, з ін. розділами хімії — аналітичною хімією, колоїдною хімією, фізичною хімією, електрохімією, радіохімією, хімічною фізикою.
Семестр: 1.
Кількість кредитів: 3,5/ годин 126.
Розподіл навчального часу: лекції – 18 год; практичні – 45 год.

Терещенко Оксана Миколаївна Терещенко Оксана Николаевна Випускниця Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія і аналіз рідкісних елементів». Працює на кафедрі екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»:
- 2001 - по теперішній час - доцент;
- 1999 - 2001 - асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
- 1991 - 1999 - інженер, молодший науковий співробітник;
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію по темі «Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію-137 і стронцію-90». Присвоєно вчене звання доцента (2005 р.). Сфера наукових інтересів: технології водопідготовки, визначення концентрацій хімічних сполук у воді, очищення стічних вод від радіоактивного забруднення методами коагуляції, флокуляції, флотації та іонного обміну. Читає курси: "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу", "Моніторинг довкілля", "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища", "Спеціальні розділи біогеохімії", "Аналітичні аспекти целюлозно-паперового виробництва".
Програму навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів (професійна складова). Дисципліна складається з двох модулів: модуль – 1. Якісний аналіз; модуль – 2. Кількісний аналіз. Дисципліна вивчає теоретичні основи методів аналізу, відкриття та встановлення нових закономірностей і співвідношень між хімічними елементами; вдосконалення існуючих та розробка нових, більш швидких і точних методів аналізу. Семестри: 4, 5.
Кількість кредитів: 10/ годин 360.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; лабораторні роботи – 90 год. Програму навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Моніторинг довкілля вивчає процеси контролю якості компонентів довкілля, методики визначення вмісту забруднювачів у повітрі, воді та ґрунті, розробляє програми обробки результатів вимірювань та періодичності відбору проб.
Семестр: 6.
Кількість кредитів: 6/ годин 216.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; практичні – 9год; лабораторні – 27 год. Робочу програму кредитного модуля «Спеціальні розділи біогеохімії» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Дисципліна «Спеціальні розділи біогеохімії» вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, що протікають у біосфері Землі за участю живих організмів. Біогеохімія тісно пов’язана з хімією, географією, фізикою, екологією.
Семестр: 2.
Кількість кредитів: 6/ годин 216.
Розподіл навчального часу: лекції – 54 год; лабораторні роботи – 36 год. Програму навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу природного середовища» вивчає процеси виявлення і оцінки джерел забрудненості природних об’єктів шкідливими речовинами внаслідок скидів або викидів цих речовин у навколишнє середовище природокористувачами, а також внаслідок природного утворення шкідливих речовин та їх накопичення.
Семестр: 7.
Кількість кредитів: 7/ годин 252.
Розподіл навчального часу: лекції – 45 год; лабораторні роботи – 63 год. Програму навчальної дисципліни «Аналітичні аспекти навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 хімічна технологія. Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів (професійна складова). Дисципліна «Аналітичні аспекти целюлозно-паперового виробництва» вивчає методи визначення кількісного складу речовин і науково-теоретичне обґрунтування цих методів.
Семестр: 7.
Кількість кредитів: 4/ годин 144.
Розподіл навчального часу: лекції – 18 год; практичні – 18 год; лабораторні – 36 год. Програму навчальної дисципліни «Прикладна хімія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 хімічна технологія. Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів (професійна складова). Прикладна хімія, наука про перетворення речовини, що супроводжуються змінами їх складу, властивостей і (або) будови. Прикладна хімія найтіснішим чином пов'язана, окрім органічної хімії, з ін. розділами хімії — аналітичною хімією, колоїдною хімією, фізичною хімією, електрохімією, радіохімією, хімічною фізикою.
Семестр: 1.
Кількість кредитів: 3,5/ годин 126.
Розподіл навчального часу: лекції – 18 год; практичні – 45 год.