Butchenko

Бутченко Людмила Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

У 1973 р. закінчила Киівський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ), за фахом - хімік.

Технології водопідготовки, визначення концентрацій хімічних сполук у навколишньому середовищі.

Автор понад 35 наукових праць, 2 патентів, 5 підручників.

Читає курси "Аналітична хімія", "Інструментальні методи хімічного аналізу", "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища".

Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи спектроскопічних, електрохімічних, хроматографічних та кінетичних методів аналізу, а також формує практичні вміння і навички, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 5
Кількість кредитів 3.5/годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 27 годин

Дисципліна «Аналітична хімія» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу, зокрема вплив температури, кислотності середовища, концентрації реагентів та наявності сторонніх домішок на процес якісного та кількісного визначення речовин, а також формує практичні вміння та навички, необхідні для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 3
Кількість кредитів 4/годин 120
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 54 години

Дисципліна «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища» призначена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Дисципліна «Фізико-хімічні методи аналізу природного середовища» вивчає процеси виявлення і оцінки джерел забрудненості природних об’єктів шкідливими речовинами внаслідок скидів або викидів цих речовин у навколишнє середовище природокористувачами, а також внаслідок природного утворення шкідливих речовин та їх накопичення.
Семестр: 7.
Кількість кредитів: 7/ годин 252.
Розподіл навчального часу: лекції – 45 год; лабораторні роботи – 63 год.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних, та хімічних знань за двома спеціальностями: "Екологія" та "Хімічні технології та інженерія". На кафедрі здійснюється підготовка фахівців в галузі екологічної безпеки, екологічного менеджмету, промислової екології та хімічної технології переробки деревини та рослинноїх сировини. Після закінчення магістратури випускники мають можливість долучитись до наукової школи кафедри, продовжуючи навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".