МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів денної та заочної форми навчання, 133 Галузеве машинобудування)