Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія
Освітня програма - хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів