Sirenko

Сіренко Людмила Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Сіренко Л.В. після закінчення КПІ у 1975 р. працювала молодшим науковим співробітником на кафедрі технічної кібернетики.
Закінчила аспірантуру (1978-1981 рр.).
Кандидат технічних наук (1983 р.).
З 1988 р. - асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів, з 1992 р. - доцент.
Веде учбову та науково-дослідницьку роботу в галузі практичного використання математичних методів для вирішення задач в сфері екології.

Практичне використання математичних методів для вирішення задач в сфері екології.

Є автором 46 статей та 13 методичних вказівок.

Дисципліна "Екологічна експертиза" призначена для підготовки бакалаврів з напрямку 101 "Екологія". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для встановлення відповідності об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм і правил.
Семестр 6, Кількість кредитів ECTS 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні 18 год.
Дисципліна "Моделювання та прогнозування стану довкілля" призначена для підготовки бакалаврів з напряму 101 "Екологія". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь з питань системного аналізу складних процесів в екології у їх взаємозв’язку з прикладними аспектами математичної екології.
Семестр 7, Кількість кредитів ECTS 4.5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ лабораторні 54 год.
Дисципліна "Методи математичної статистики в екології" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія та за спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна «Методи математичної статистики в екології» належить до циклу професійної та практичної підготовки, навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за вибором студентів. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для статистичної обробки інформації в умовах невизначеностей та застосування статистичних методів для розрахунку основних параметрів забруднення довкілля.
Семестр 1, Кількість кредитів ECTS 8/ годин 240
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 54 год /1 КР.

Збільшення масштабів та інтенсивності господарської діяльності в сучасних умовах пов’язано з некерованим використанням природних ресурсів, зі зміною клімату, порушенням екологічної рівноваги у природі, виникненням кризових ситуацій в окремих містах та регіонах світу. Для розв’язання зазначених проблем існують різні заходи, якими володіють випускники кафедри.
У 1992 році світовим товариства була висунута концепція сталого розвитку людства, яка в тому числі наголошує на необхідності гармонізації відносин у системі «суспільство - природа» та економічному розвитку суспільства, який не призводить до руйнування навколишнього природного середовища.

Сіренко Людмила Вікторівна після закінчення КПІ у 1975 р. працювала молодшим науковим співробітником на кафедрі технічної кібернетики.
Закінчила аспірантуру (1978-1981 рр.).
Кандидат технічних наук (1983 р.).
З 1988 р. - асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів, з 1992 р. - доцент.
Веде учбову та науково-дослідницьку роботу в галузі практичного використання математичних методів для вирішення задач в сфері екології. Практичне використання математичних методів для вирішення задач в сфері екології. Дисципліна "Екологічна експертиза" призначена для підготовки бакалаврів з напрямку 101 "Екологія". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для встановлення відповідності об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм і правил.
Семестр 6, Кількість кредитів ECTS 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні 18 год.
Дисципліна "Моделювання та прогнозування стану довкілля" призначена для підготовки бакалаврів з напряму 101 "Екологія". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь з питань системного аналізу складних процесів в екології у їх взаємозв’язку з прикладними аспектами математичної екології.
Семестр 7, Кількість кредитів ECTS 4.5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ лабораторні 54 год.
Дисципліна "Методи математичної статистики в екології" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія та за спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна «Методи математичної статистики в екології» належить до циклу професійної та практичної підготовки, навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за вибором студентів. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для статистичної обробки інформації в умовах невизначеностей та застосування статистичних методів для розрахунку основних параметрів забруднення довкілля.
Семестр 1, Кількість кредитів ECTS 8/ годин 240
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 54 год /1 КР. Збільшення масштабів та інтенсивності господарської діяльності в сучасних умовах пов’язано з некерованим використанням природних ресурсів, зі зміною клімату, порушенням екологічної рівноваги у природі, виникненням кризових ситуацій в окремих містах та регіонах світу. Для розв’язання зазначених проблем існують різні заходи, якими володіють випускники кафедри.
У 1992 році світовим товариства була висунута концепція сталого розвитку людства, яка в тому числі наголошує на необхідності гармонізації відносин у системі «суспільство - природа» та економічному розвитку суспільства, який не призводить до руйнування навколишнього природного середовища.