Ploskonos

Плосконос Віктор Григорович

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускник хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту (КПІ) 1973 року.
З 1973 по 2008 р.р. працював у ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" на посадах: старший інженер, завідувач групи та сектору автоматизації наукових досліджень, завідувач лабораторії, учений секретар науково-дослідного інституту.
З 1987 р. – кандидат технічних наук, захистив дисертацію на тему: "Прогнозування забрудненості оборотних та стічних вод виробництва картону і паперу із макулатури".
З 1991 р. – старший науковий співробітник.

Прогнозування забрудненості оборотних та стічних вод виробництва картону і паперу із макулатури

Автор 85 наукових праць. На кафедрі Екології та ТРП Київського політехнічного інституту працює з вересня 2008 року, спочатку на посаді старшого викладача, а з вересня 2010 року – на посаді доцента. Ним розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси: “Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини - Математичні методи”, “Основи стандартизації, метрології та сертифікації”, "Вимірювання та Основи теорії похибок", “ Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини”,“Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів”. За роки роботи на кафедрі керівник успішних захистів дипломних проектів та магістерських дисертацій. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Дисципліна «Вимірювання та Основи теорії похибок» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, які, за використання основ теорії похибок та статистичної обробки результатів вимірювань під час дослідження складного об’єкта з предметної галузі технології переробки волокнистих напівфабрикатів, необхідні для обґрунтування формул розрахунку похибок на базі нормального закону розподілу випадкових величин. Дисципліна вивчає фізичні величини та їх вимірювання, нормальний закон розподілу випадкових величин, розрахунок похибок під час непрямих вимірювань фізичних величин, довірчий інтервал похибок, розроблення типової методики вимірювань та розрахунку похибок.
Семестр 2, Кількість кредитів 4,5/годин 135.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год.

Дисципліна «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини -2 математичні методи» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є освоєння методів наукових досліджень та наукової творчості, формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок дослідження складних технологічних систем виробництва картону і паперу, розробки методики відбору факторів, використання статистичних методів планування інформативного експерименту, методів оптимізації і методів моделювання на основі теорії самоорганізації складних систем.
Семестр 2. Кількість кредитів 9,5/годин 285
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 36 год/ лабораторні – 72 год.

Дисципліна «Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для системного аналізу та моделювання складних технологічних систем виробництва картону і паперу, а також практичного застосування методів для прогнозування стану систем водокористування з мінімальним споживанням свіжої води, сприяння вирішенню конкретних науково-технічних питань підприємств галузі, актуальних проблем науки та техніки.
Семестр 3.Кількість кредитів 3,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні (семінари) - год/ лабораторний практикум – 9 год.

Дисципліна «Основи стандартизації, сертифікації та метрології» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає види та порядок розроблення стандартів в Україні, міжнародні та європейські організації зі стандартизації, фізичні величини та їх вимірювання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), методи калібрування ЗВТ, міжнародні та європейські організації з метрології, методи обов'язкової та добровільної сертифікації продукції, сертифікація систем якості.
Семестр 2. Кількість кредитів 2,0/годин 72.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні – 0 год.

Дисципліна «Технології і обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" спеціальності "Машини і технології паковання". Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок з метою виготовлення пакувальних матеріалів на основі паперу та картону в промислових умовах.
Семестр 8. Кількість кредитів 4,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні – 18 год/ лабораторні роботи – 18 год.

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки PhD. Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Метою курсу є освоєння методології наукових досліджень та наукової творчості, формування у аспірантів комплексу знань, умінь та навичок дослідження складних технологічних систем, розробки методики відбору факторів, використання статистичних методів планування інформативного експерименту, методів моделювання на основі теорії самоорганізації складних систем, використання основ теорії похибок для обробки результатів вимірювань під час дослідження складного об’єкта з предметної галузі.
Семестр 1. Кількість кредитів 4,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) – 18 год.

З метою захисту довкілля від забруднень світ відмовляється від поліетиленової плівки і упаковки на її основі. І якщо Ви вибрали нашу спеціальноість - Ви на вірному шляху, тому що МАЙБУТНЄ - за паперовою продукцією!

Плосконос Виктор Григорьевич Плосконос Віктор Григорович Випускник хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту (КПІ) 1973 року.
З 1973 по 2008 р.р. працював у ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" на посадах: старший інженер, завідувач групи та сектору автоматизації наукових досліджень, завідувач лабораторії, учений секретар науково-дослідного інституту.
З 1987 р. – кандидат технічних наук, захистив дисертацію на тему: "Прогнозування забрудненості оборотних та стічних вод виробництва картону і паперу із макулатури".
З 1991 р. – старший науковий співробітник. Прогнозування забрудненості оборотних та стічних вод виробництва картону і паперу із макулатури Автор 85 наукових праць. На кафедрі Екології та ТРП Київського політехнічного інституту працює з вересня 2008 року, спочатку на посаді старшого викладача, а з вересня 2010 року – на посаді доцента. Ним розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси: “Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини - Математичні методи”, “Основи стандартизації, метрології та сертифікації”, "Вимірювання та Основи теорії похибок", “ Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини”,“Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів”. За роки роботи на кафедрі керівник успішних захистів дипломних проектів та магістерських дисертацій. Дисципліна «Вимірювання та Основи теорії похибок» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, які, за використання основ теорії похибок та статистичної обробки результатів вимірювань під час дослідження складного об’єкта з предметної галузі технології переробки волокнистих напівфабрикатів, необхідні для обґрунтування формул розрахунку похибок на базі нормального закону розподілу випадкових величин. Дисципліна вивчає фізичні величини та їх вимірювання, нормальний закон розподілу випадкових величин, розрахунок похибок під час непрямих вимірювань фізичних величин, довірчий інтервал похибок, розроблення типової методики вимірювань та розрахунку похибок.
Семестр 2, Кількість кредитів 4,5/годин 135.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год. Дисципліна «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини -2 математичні методи» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є освоєння методів наукових досліджень та наукової творчості, формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок дослідження складних технологічних систем виробництва картону і паперу, розробки методики відбору факторів, використання статистичних методів планування інформативного експерименту, методів оптимізації і методів моделювання на основі теорії самоорганізації складних систем.
Семестр 2. Кількість кредитів 9,5/годин 285
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 36 год/ лабораторні – 72 год. Дисципліна «Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для системного аналізу та моделювання складних технологічних систем виробництва картону і паперу, а також практичного застосування методів для прогнозування стану систем водокористування з мінімальним споживанням свіжої води, сприяння вирішенню конкретних науково-технічних питань підприємств галузі, актуальних проблем науки та техніки.
Семестр 3.Кількість кредитів 3,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні (семінари) - год/ лабораторний практикум – 9 год. Дисципліна «Основи стандартизації, сертифікації та метрології» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає види та порядок розроблення стандартів в Україні, міжнародні та європейські організації зі стандартизації, фізичні величини та їх вимірювання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), методи калібрування ЗВТ, міжнародні та європейські організації з метрології, методи обов'язкової та добровільної сертифікації продукції, сертифікація систем якості. Семестр 2. Кількість кредитів 2,0/годин 72.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні – 0 год. Дисципліна «Технології і обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" спеціальності "Машини і технології паковання". Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок з метою виготовлення пакувальних матеріалів на основі паперу та картону в промислових умовах.
Семестр 8. Кількість кредитів 4,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні – 18 год/ лабораторні роботи – 18 год. Дисципліна «Методологія наукових досліджень» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки PhD. Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Метою курсу є освоєння методології наукових досліджень та наукової творчості, формування у аспірантів комплексу знань, умінь та навичок дослідження складних технологічних систем, розробки методики відбору факторів, використання статистичних методів планування інформативного експерименту, методів моделювання на основі теорії самоорганізації складних систем, використання основ теорії похибок для обробки результатів вимірювань під час дослідження складного об’єкта з предметної галузі.
Семестр 1. Кількість кредитів 4,0/годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) – 18 год.З метою захисту довкілля від забруднень світ відмовляється від поліетиленової плівки і упаковки на її основі. І якщо Ви вибрали нашу спеціальноість - Ви на вірному шляху, тому що МАЙБУТНЄ - за паперовою продукцією!