Овсянкина

Овсянкіна Вікторія Олексіївна

кандидат хімічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

У 2001 р. закінчила КПІ ім І.Сікорського, за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Закінчила аспірантуру (2001-2004 рр.) при Інституті хімії високомолекулярних сполук.
Кандидат хімічних наук (2005р.).
З 2014 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Дослідження впливу електричних та магнітних полів на полімерні композити

17 статей, 1 патент, 1 навчальний посібник

Екологічна безпека інженерної діяльності, радіоекологія.

Дисципліна «Радіоекологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 – Екологія. Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає процеси, пов’язані з потраплянням і накопиченням радіоактивних речовин живими організмами та їх міграції у біосфері. «Радіоекологія» тісно пов’язана з фізикою, математикою, біологією.
Семестр 3
Кількість кредитів 2/ годин 72
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні 18 год.

На кафедрі екологіі та технології рослинних полімерів працюють висококваліфіковані фахівці у галузі хімії, біології, грунтознавства, проектування очисних систем та ін. Колектив кафедри намагається передавати знання майбутнім спеціалістам у галузі охорони навколишнього природного середовища застосовуючи сучасні засоби навчання, доброзичлеве ставлення до кожного зі студентів. Це робить процес навчання приємним і ефективним.

Овсянкіна Вікторія Олексаївна Овсянкина Виктория Алексеевна У 2001 р. закінчила КПІ ім І.Сікорського, за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Закінчила аспірантуру (2001-2004 рр.) при Інституті хімії високомолекулярних сполук.
Кандидат хімічних наук (2005р.).
З 2014 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Дослідження впливу електричних та магнітних полів на полімерні композити Екологічна безпека інженерної діяльності, радіоекологія. На кафедрі екологіі та технології рослинних полімерів працюють висококваліфіковані фахівці у галузі хімії, біології, грунтознавства, проектування очисних систем та ін. Колектив кафедри намагається передавати знання майбутнім спеціалістам у галузі охорони навколишнього природного середовища застосовуючи сучасні засоби навчання, доброзичлеве ставлення до кожного зі студентів. Це робить процес навчання приємним і ефективним.