Остапенко Аліна Анатоліївна

старший викладач, кандидат технічних наук

Візитна картка викладача

 

У 2008 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" кафедру екології та технології рослинних полімерів (Е та ТРП) (м.Київ) за спеціальністю "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", та здобула кваліфікацію магістр з хімічної технологї та інженерії. Навчання в аспірантурі (2011-2014 рр.) при даній кафедрі Київського політехнічного інституту. З 2016 р. - асистент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

До сфери наукових інтересів входять питання щодо використання вторинних волокнистих напівфабрикатів для виробництва пакувальних видів паперу та картону,які дозволяють раціонально використовувати деревину, трудові ресурси, енергоресурси, а також зменшують забруднення навколишнього середовища

Є автором 10 статтей, має 1 патент,12 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва деревних плит та пластиків» читається для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами виробництва деревних плит та пластиків на основі рослинної сировини та удосконалення цих способів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитну рослинну сировину, воду, хімічні реагенти, трудові ресурси, енергоресурси.
Семестр 5, Кількість кредитів 2/ годин 120
Розподіл навчального часу: лекції /54 год, практичні/ 18 год.

Випускники нашої кафедри - Екології та технології рослинних полімерів - працюють в проектних та науково-дослідних організаціях, де розробляються нові технологічні процеси одержання картонно-паперової продукції; в лабораторіях контролю якості поліграфічних матеріалів та захисту цінних паперів; на підприємствах паперової, хімічної, поліграфічної промисловості.

Остапенко Аліна Анатоліївна У 2008 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" кафедру екології та технології рослинних полімерів (Е та ТРП) (м.Київ) за спеціальністю "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", та здобула кваліфікацію магістр з хімічної технологї та інженерії. Навчання в аспірантурі (2011-2014 рр.) при даній кафедрі Київського політехнічного інституту. З 2016 р. - асистент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. До сфери наукових інтересів входять питання щодо використання вторинних волокнистих напівфабрикатів для виробництва пакувальних видів паперу та картону,які дозволяють раціонально використовувати деревину, трудові ресурси, енергоресурси, а також зменшують забруднення навколишнього середовища Є автором 10 статтей, має 1 патент,12 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Навчальна дисципліна «Технологія виробництва деревних плит та пластиків» читається для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами виробництва деревних плит та пластиків на основі рослинної сировини та удосконалення цих способів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитну рослинну сировину, воду, хімічні реагенти, трудові ресурси, енергоресурси.
Семестр 5, Кількість кредитів 2/ годин 120
Розподіл навчального часу: лекції /54 год, практичні/ 18 год. Випускники нашої кафедри - Екології та технології рослинних полімерів - працюють в проектних та науково-дослідних організаціях, де розробляються нові технологічні процеси одержання картонно-паперової продукції; в лабораторіях контролю якості поліграфічних матеріалів та захисту цінних паперів; на підприємствах паперової, хімічної, поліграфічної промисловості.