Носачова

Носачова Юлія Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

Закінчила кафедру Екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ" в 2001 році за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища".
В 2001 - 2004 році навчалася в аспірантурі на цій же кафедрі.
В 2006 р. захистила дисертаційну роботу на звання кандидата технічних наук зі спеціальності "Екологічна безпека".
З 2008 року працює викладачем кафедри, з 2013 року на посаді доцента.

В сферу наукових інтересів входять питання раціонального використання природних ресурсів, методів кондиціонування води для промислового використання, захисту обладнання від корозії та накипоутворення.

Носачова Ю. В. є автором 19 статтей, має 3 патенти, виданий 1 підручник, 39 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

de

Розроблені та читаються наступні курси: “Урбоекологія”, «Наукова робота за темою магістерської дисертації», «Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля», «Екологічне інспектування», «Промислова екологія».
Навчальна дисципліна “Урбоекологія” викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр за спеціальністю 101 Екологія, спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін циклу загальної базової підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – є місто, урбанізація, урбанізоване довкілля, функції міст, урбанізовані ландшафти, фактори урбанізованого довкілля, біологічна адаптація, екологічна енергетика, рослинність, тваринне населення, урбанізовані біотопи, біологічні пошкодження, ландшафтна інженерія урбанізованого довкілля, природоохоронні території в містах.
Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» викладається відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки дослідницького (наукового) компонента (за вибором студентів).
Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з літературними джерелами, з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті проведення наукових досліджень результати і представляти їх у вигляді магістерської дисертації.
Навчальна дисципліна «Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за спеціальністю 101 Екологія спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті розробки нових та покращенні існуючих технологій результати.
Навчальна дисципліна «Екологічне інспектування» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія та спеціалізацією Екологічна безпека.
Кредитний модуль належить до дисципліни професійної та практичної підготовки циклу професійної підготовки магістрів за вибором студентів. Предмет навчальної дисципліни – здійснення реалізації заходів, що дозволяють покращувати умови і якість життя людини, контроль і інспектування виробничої діяльності, що сприятиме заохоченню підприємців до розробки і впровадження екологічно безпечних технологій з метою не лише підвищення конкурентоздатності, але і ослаблення негативних екологічних наслідків.
Навчальна дисципліна «Промислова екологія» викладається відповідно до освітньо-професійних програм бакалаврів усіх спеціальностей.
Предмет навчальної дисципліни «Промислова екологія» – вирішення екологічних проблем таких основних виробництв, як енергетика, металургія, машинобудування, нафтопереробка, хімічна, целюлозно-паперова, харчова промисловість, сільське господарство та будівельна індустрія.

З 1989 року кафедра готує екологів інженерного спрямування, які є незаперечними фахівцями в галузі очищення стічних вод та водопідготовки, очищенні газових викидів, проблемах виробництва енергії та переходу до альтернативних (зелених) способів отримання енергії, в галузі поводження з промисловими та побутовими відходами, а також у вирішенні екологічних проблем урбанізованих територій. Фахівець еколог, підготовлений на кафедрі, насамперед відрізняється глибоким розумінням сучасних технологій і здатністю оцінити рівень впливу техногенних складових на екологічні системи та біосферу, надати реальну оцінку стану природного середовища та вибрати перспективні напрямки у вирішенні екологічних проблем. Знання екологічного законодавства, екологічного менеджменту та маркетингу дозволяють правильно організувати систему охорони навколишнього середовища як на окремому виробництві так і в цілих міста, регіонах, державі. Звідси, диплом, отриманий по закінченню спеціальності відкриває необмежені можливості працевлаштування – від наукових установ, промислових підприємств до органів місцевого самоуправління та державних органів влади, міжнародних організацій.

Носачова Юлия Викторовна Носачова Юлія Вікторівна Закінчила кафедру Екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ" в 2001 році за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища".
В 2001 - 2004 році навчалася в аспірантурі на цій же кафедрі.
В 2006 р. захистила дисертаційну роботу на звання кандидата технічних наук зі спеціальності "Екологічна безпека".
З 2008 року працює викладачем кафедри, з 2013 року на посаді доцента. В сферу наукових інтересів входять питання раціонального використання природних ресурсів, методів кондиціонування води для промислового використання, захисту обладнання від корозії та накипоутворення. Розроблені та читаються наступні курси: “Урбоекологія”, «Наукова робота за темою магістерської дисертації», «Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля», «Екологічне інспектування», «Промислова екологія».
Навчальна дисципліна “Урбоекологія” викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр за спеціальністю 101 Екологія, спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін циклу загальної базової підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – є місто, урбанізація, урбанізоване довкілля, функції міст, урбанізовані ландшафти, фактори урбанізованого довкілля, біологічна адаптація, екологічна енергетика, рослинність, тваринне населення, урбанізовані біотопи, біологічні пошкодження, ландшафтна інженерія урбанізованого довкілля, природоохоронні території в містах.
Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» викладається відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки дослідницького (наукового) компонента (за вибором студентів).
Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з літературними джерелами, з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті проведення наукових досліджень результати і представляти їх у вигляді магістерської дисертації.
Навчальна дисципліна «Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за спеціальністю 101 Екологія спеціалізацією Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті розробки нових та покращенні існуючих технологій результати.
Навчальна дисципліна «Екологічне інспектування» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 101 Екологія та спеціалізацією Екологічна безпека.
Кредитний модуль належить до дисципліни професійної та практичної підготовки циклу професійної підготовки магістрів за вибором студентів. Предмет навчальної дисципліни – здійснення реалізації заходів, що дозволяють покращувати умови і якість життя людини, контроль і інспектування виробничої діяльності, що сприятиме заохоченню підприємців до розробки і впровадження екологічно безпечних технологій з метою не лише підвищення конкурентоздатності, але і ослаблення негативних екологічних наслідків.
Навчальна дисципліна «Промислова екологія» викладається відповідно до освітньо-професійних програм бакалаврів усіх спеціальностей.
Предмет навчальної дисципліни «Промислова екологія» – вирішення екологічних проблем таких основних виробництв, як енергетика, металургія, машинобудування, нафтопереробка, хімічна, целюлозно-паперова, харчова промисловість, сільське господарство та будівельна індустрія. З 1989 року кафедра готує екологів інженерного спрямування, які є незаперечними фахівцями в галузі очищення стічних вод та водопідготовки, очищенні газових викидів, проблемах виробництва енергії та переходу до альтернативних (зелених) способів отримання енергії, в галузі поводження з промисловими та побутовими відходами, а також у вирішенні екологічних проблем урбанізованих територій. Фахівець еколог, підготовлений на кафедрі, насамперед відрізняється глибоким розумінням сучасних технологій і здатністю оцінити рівень впливу техногенних складових на екологічні системи та біосферу, надати реальну оцінку стану природного середовища та вибрати перспективні напрямки у вирішенні екологічних проблем. Знання екологічного законодавства, екологічного менеджменту та маркетингу дозволяють правильно організувати систему охорони навколишнього середовища як на окремому виробництві так і в цілих міста, регіонах, державі. Звідси, диплом, отриманий по закінченню спеціальності відкриває необмежені можливості працевлаштування – від наукових установ, промислових підприємств до органів місцевого самоуправління та державних органів влади, міжнародних організацій.