Мовчанюк

Мовчанюк Ольга Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

У 1990 р. закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом - інженер хімік-технолог.
Працювала у ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу".
Закінчила аспірантуру (1993-1996 рр.) при кафедрі технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології Київського політехнічного інституту.
Кандидат технічних наук (1999 р.). З 2008 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Розроблення технологій виробництва нових целюлозних матеріалів, що використовуються для очищення рідин електродіалізом та баромембранними методами.
Розроблення технологій переробки упаковки Тетра Пак для виробництва паперу та картону.
Дослідження процесу розмелювання волокнистих напівфабрикатів у технології паперу та картону.

20 статей, 8 патентів, 8 підручників і навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН України

Дисципліна «Особливості виробництва спеціальних видів паперу» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією виробництва спеціальних видів друкарського паперу та паперу з синтетичними волокнами, традиційним та «сухим» способами на рівні промислових підприємств, установ, організацій, ефективного проведення основних технологічних процесів.
Семестр 11. Кількість кредитів 6,5 / годин 195.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 18 год.

Дисципліна «Технологія переробки макулатури» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією приготування макулатурної маси для виробництва різних видів паперу та картону, розробки технологічних схем, ефективного проведення основних технологічних процесів, розрахунку та вибору необхідного обладнання.
Семестр 9. Кількість кредитів 4 / годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 36 год.

Дисципліна «Технологія обробки та переробки паперу та картону» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до групи вибіркових дисциплін (за вибором ВНЗ). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологічними процесами обробки та переробки паперу та картону під час отримання нових виробів (гофротари, упаковки Тетра Пак, пергаменту і т.ін.), розробки технологічних схем, вибору необхідного технологічного обладнання.
Семестр 10. Кількість кредитів 5,5 / годин 165.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год / / практичні 18 / лабораторні 36 год.

Дисципліна «Технологія паперу та картону» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією виробництва паперу та картону на рівні промислових підприємств, установ, організацій, розробки технологічних схем виробництва паперу та картону, розрахунку та вибору необхідного за енергоємністю обладнання; розрахунку матеріального та теплового балансу.
Семестри 7 і 8. Кількість кредитів 10 / годин 300.
Розподіл навчального часу: лекції 54 год / практичні 9 год / лабораторні 81 год.

Наша кафедра - єдина в Україні спеціалізована кафедра, що забезпечує інженерними та науковими кадрами всі вітчизняні підприємства з проектування, виробництва та переробки паперу та картону.
Студенти отримують якісну загально-інженерну, хімічну, екологічну, економічну, мовну і комп’ютерну підготовку, що забезпечує високу конкурентоздатність на ринку праці.

У 1990 р. закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом - інженер хімік-технолог.
Працювала у ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу".
Закінчила аспірантуру (1993-1996 рр.) при кафедрі технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології Київського політехнічного інституту.
Кандидат технічних наук (1999 р.). З 2008 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Розроблення технологій виробництва нових целюлозних матеріалів, що використовуються для очищення рідин електродіалізом та баромембранними методами.
Розроблення технологій переробки упаковки Тетра Пак для виробництва паперу та картону.
Дослідження процесу розмелювання волокнистих напівфабрикатів у технології паперу та картону. Дисципліна «Особливості виробництва спеціальних видів паперу» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією виробництва спеціальних видів друкарського паперу та паперу з синтетичними волокнами, традиційним та «сухим» способами на рівні промислових підприємств, установ, організацій, ефективного проведення основних технологічних процесів.
Семестр 11. Кількість кредитів 6,5 / годин 195.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 18 год. Дисципліна «Технологія переробки макулатури» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією приготування макулатурної маси для виробництва різних видів паперу та картону, розробки технологічних схем, ефективного проведення основних технологічних процесів, розрахунку та вибору необхідного обладнання.
Семестр 9. Кількість кредитів 4 / годин 120.
Розподіл навчального часу: лекції 18 год / лабораторні 36 год. Дисципліна «Технологія обробки та переробки паперу та картону» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до групи вибіркових дисциплін (за вибором ВНЗ). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологічними процесами обробки та переробки паперу та картону під час отримання нових виробів (гофротари, упаковки Тетра Пак, пергаменту і т.ін.), розробки технологічних схем, вибору необхідного технологічного обладнання.
Семестр 10. Кількість кредитів 5,5 / годин 165.
Розподіл навчального часу: лекції 36 год / / практичні 18 / лабораторні 36 год. Дисципліна «Технологія паперу та картону» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». Дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору студентів (професійна складова). Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління технологією виробництва паперу та картону на рівні промислових підприємств, установ, організацій, розробки технологічних схем виробництва паперу та картону, розрахунку та вибору необхідного за енергоємністю обладнання; розрахунку матеріального та теплового балансу.
Семестри 7 і 8. Кількість кредитів 10 / годин 300.
Розподіл навчального часу: лекції 54 год / практичні 9 год / лабораторні 81 год. Наша кафедра - єдина в Україні спеціалізована кафедра, що забезпечує інженерними та науковими кадрами всі вітчизняні підприємства з проектування, виробництва та переробки паперу та картону.
Студенти отримують якісну загально-інженерну, хімічну, екологічну, економічну, мовну і комп’ютерну підготовку, що забезпечує високу конкурентоздатність на ринку праці.