Оверченко

Оверченко Тетяна Анатоліївна

старший викладач, кандидат технічних наук

Візитна картка викладача

 

В 2004 р. закінчила НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
З 2004 р. навчається в аспірантурі. З 2006 року - асистент кафедри. Викладає курс «Екологія».

Екологічна безпека.

Має 10 статей, 1 патент, 15 тез доповідей.

de

Викладає такі курси, як: "Промислова екологія", "Стратегія і тактика охорони навколишнього середовища".
Кредитний модуль «Промислова екологія» викладається кафедрою екології та технології рослинних полімерів згідно з планом бакалаврської підготовки студентів інженерно-хімічного факультету у 4-му семестрі. Кредитний модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 131 "Прикладна механіка", 142 "Енергетичне машинобудування". Мета кредитного модуля – загальноекологічна підготовка студентів, формування у них екологічного світогляду, орієнтація в основних проблемах прикладної екології в умовах неухильного зростання антропогенного впливу, що повинно стати основою для природоохоронної діяльності в різних сферах виробництва.

На кафедрі працюють кваліфіковані викладачі, які забезпечать високий рівень знань.

Оверченко Корда Тетяна Анатоліївна В 2004 р. закінчила НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
З 2004 р. навчається в аспірантурі. З 2006 року - асистент кафедри. Викладає курс «Екологія». Екологічна безпека. Має 10 статей, 1 патент, 15 тез доповідей. Викладає такі курси, як: "Промислова екологія", "Стратегія і тактика охорони навколишнього середовища".
Кредитний модуль «Промислова екологія» викладається кафедрою екології та технології рослинних полімерів згідно з планом бакалаврської підготовки студентів інженерно-хімічного факультету у 4-му семестрі. Кредитний модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 131 "Прикладна механіка", 142 "Енергетичне машинобудування". Мета кредитного модуля – загальноекологічна підготовка студентів, формування у них екологічного світогляду, орієнтація в основних проблемах прикладної екології в умовах неухильного зростання антропогенного впливу, що повинно стати основою для природоохоронної діяльності в різних сферах виробництва.