Глушко

Глушко Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускниця Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кафедри Е та ТРП.
У 2007 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ» та захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 2013 року доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ "КПІ".

Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем, вилучення іонів важких металів із стічних вод.

Є автором та співавтором понад 40 наукових та навчально- методичних праць, в тому числі 3 навчальних посібників, один з яких виданий з грифом МОН України. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Викладає лекційні курси «Аналітична хімія», «Інструментальні методи хімічного аналізу» та «Технологія та обладнання захисту гідросфери».
Дисципліна «Технологія та обладнання захисту гідросфери» призначена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Дисципліна вивчає теоретичні основи процесів очистки води від домішок і забруднень природного та антропогенного походження механічними, фізико-хімічними, хімічними та біологічними методами; технологічні прийоми здійснення та організації процесів очистки води та водопідготовки.
Семестр 6
Кількість кредитів 2/годин 60
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ практичні 9 годин.
Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи спектроскопічних, електрохімічних, хроматографічних та кінетичних методів аналізу, а також формує практичні вміння і навички, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 5
Кількість кредитів 3.5/годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 27 годин
Дисципліна «Аналітична хімія» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу, зокрема вплив температури, кислотності середовища, концентрації реагентів та наявності сторонніх домішок на процес якісного та кількісного визначення речовин, а також формує практичні вміння та навички, необхідні для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 3
Кількість кредитів 4/годин 120
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 54 години

Кафедра екології та технології рослинних полімерів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних, та хімічних знань за двома спеціальностями: "Екологія" та "Хімічні технології та інженерія". Зокрема на кафедрі здійснюється підготовка фахівців в галузі екологічної безпеки, екологічного менеджмету, промислової екології та хімічної технології переробки деревини та рослинноїх сировини. Після закінчення магістратури випускники мають можливість долучитись до наукової школи кафедри, продовжуючи навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Глушко Елена Владимировна Глушко Олена Володимирівна Випускниця Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кафедри Е та ТРП.
У 2007 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ» та захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 2013 року доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ "КПІ". Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем, вилучення іонів важких металів із стічних вод. Викладає лекційні курси «Аналітична хімія», «Інструментальні методи хімічного аналізу» та «Технологія та обладнання захисту гідросфери».
Дисципліна «Технологія та обладнання захисту гідросфери» призначена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Дисципліна вивчає теоретичні основи процесів очистки води від домішок і забруднень природного та антропогенного походження механічними, фізико-хімічними, хімічними та біологічними методами; технологічні прийоми здійснення та організації процесів очистки води та водопідготовки.
Семестр 6
Кількість кредитів 2/годин 60
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ практичні 9 годин.
Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи спектроскопічних, електрохімічних, хроматографічних та кінетичних методів аналізу, а також формує практичні вміння і навички, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 5
Кількість кредитів 3.5/годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 27 годин
Дисципліна «Аналітична хімія» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу, зокрема вплив температури, кислотності середовища, концентрації реагентів та наявності сторонніх домішок на процес якісного та кількісного визначення речовин, а також формує практичні вміння та навички, необхідні для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 3
Кількість кредитів 4/годин 120
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 54 години Кафедра екології та технології рослинних полімерів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних, та хімічних знань за двома спеціальностями: "Екологія" та "Хімічні технології та інженерія". Зокрема на кафедрі здійснюється підготовка фахівців в галузі екологічної безпеки, екологічного менеджмету, промислової екології та хімічної технології переробки деревини та рослинноїх сировини. Після закінчення магістратури випускники мають можливість долучитись до наукової школи кафедри, продовжуючи навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".