Галыш

Галиш Віта Василівна

кандидат хімічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

У 2009 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (м. Київ), за фахом - магістр інженерії Працювала в 2011 році інженером в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАНУ.
Закінчила аспірантуру (2011-2014 рр.) при Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ.
З травня по серпень 2013 р. та в травні 2015 р. виконувала науково-дослідну роботу в Технічному інституті м. Зволена (Словакія) та Університеті Ка-Фоскарі м. Венеція (Італія).
Кандидат хімічних наук (2015 р.). З 2015 р. - старший викладач кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Розробка ефективних екологічно безпечних, маловідходних, ресурсозберігаючих способів переробки рослинних відходів агропромислового комплекса.

Більше 30 статей, 3 патента, 1 монографія. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Комплексна хімічна переробка деревини
Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини.

Дисципліна "Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія " спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на підприємствах з перероблення рослинної сировини.
Семестр 1. Кількість кредитів 6 / годин 180.
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 36 год. / самостійна робота - 99 год. / семестровий контроль – екзамен.

Дисципліна "Комплексне хімічне перероблення деревини" викладається згідно з планом бакалаврської підготовки студентів кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету. Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами комплексного хімічного перероблення деревини та удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати деревину, трудові ресурси, енергоресурси, а також таких, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 4. Кількість кредитів 2,5 / годин 75.
Розподіл навчального часу: лекції - 27 год. / практичні (семінари) - 9 год. / самостійна робота - 39 год. / семестровий контроль – залік.

Метою дисципліни "Захист довкілля при виробництві паперу та картону" є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові та енергетичні ресурси, а також, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 2. Кількість кредитів 3 / годин 90.
Розподіл навчального часу: лекції - 9 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 27 год. / самостійна робота - 45 год. / семестровий контроль – залік.

Дисципліна "Чинники успішного працевлаштування за фахом" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності та компетентності використовувати професійно профільовані знання щодо ефективного працевлаштування.
Семестр 2. Кількість кредитів 1 / годин 30.
Розподіл навчального часу: лекції - 12 год. / самостійна робота - 18 год. / семестровий контроль – залік.

Запрошуємо амбіційну молодь!
Проводимо всебічну підготовку висококваліфікованих кадрів з глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками. Викладачі кафедри активно залучають студентів до виконання наукових робіт зрозробки та впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій, направлених на екологізацію виробництв різних галузей хімічної промисловості.

Галиш Віта Василівна Галыш Вита Васильевна У 2009 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (м. Київ), за фахом - магістр інженерії Працювала в 2011 році інженером в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАНУ.
Закінчила аспірантуру (2011-2014 рр.) при Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ.
З травня по серпень 2013 р. та в травні 2015 р. виконувала науково-дослідну роботу в Технічному інституті м. Зволена (Словакія) та Університеті Ка-Фоскарі м. Венеція (Італія).
Кандидат хімічних наук (2015 р.). З 2015 р. - старший викладач кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Розробка ефективних екологічно безпечних, маловідходних, ресурсозберігаючих способів переробки рослинних відходів агропромислового комплекса. Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини.
Дисципліна "Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія " спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на підприємствах з перероблення рослинної сировини.
Семестр 1. Кількість кредитів 6 / годин 180.
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 36 год. / самостійна робота - 99 год. / семестровий контроль – екзамен. Дисципліна "Комплексне хімічне перероблення деревини" викладається згідно з планом бакалаврської підготовки студентів кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету. Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами комплексного хімічного перероблення деревини та удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати деревину, трудові ресурси, енергоресурси, а також таких, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 4. Кількість кредитів 2,5 / годин 75.
Розподіл навчального часу: лекції - 27 год. / практичні (семінари) - 9 год. / самостійна робота - 39 год. / семестровий контроль – залік. Метою дисципліни "Захист довкілля при виробництві паперу та картону" є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові та енергетичні ресурси, а також, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 2. Кількість кредитів 3 / годин 90.
Розподіл навчального часу: лекції - 9 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 27 год. / самостійна робота - 45 год. / семестровий контроль – залік. Дисципліна "Чинники успішного працевлаштування за фахом" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності та компетентності використовувати професійно профільовані знання щодо ефективного працевлаштування.
Семестр 2. Кількість кредитів 1 / годин 30.
Розподіл навчального часу: лекції - 12 год. / самостійна робота - 18 год. / семестровий контроль – залік. Запрошуємо амбіційну молодь!
Проводимо всебічну підготовку висококваліфікованих кадрів з глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками. Викладачі кафедри активно залучають студентів до виконання наукових робіт зрозробки та впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій, направлених на екологізацію виробництв різних галузей хімічної промисловості.