Дейкун

Дейкун Ірина Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускниця кафедри технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології КПІ, працювала на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті майстром зміни, закінчила аспірантуру, з 2000 р. -асистент кафедри ТЦПВ та ПЕ, з 2002 р. - старший викладач.
Кандидат технічних наук (2006 р.).
З 2006 р. - доцент кафедри Е та ТРП.

Дослідження процесів переробки недеревної рослинної сировини, одержання целюлози, призначеної для хімічної переробки, з недеревної рослинної сировини та продуктів хімічної переробки целюлози

Автор 95 наукових праць, з них 4 навчальних посібники, 32 статті, 3 патенти, 27 тез конференцій і 29 методичних праць. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

de

Дисципліна «Технологія виробництва етерів та естерів целюлози» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини» Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає механізми утворення похідних целюлози, а також особливості технологічних процесів виробництва похідних целюлози, лаків, фарб, пластичних мас та хімічних волокон на їх основі, властивості та галузі застосування похідних целюлози.
Семестр 4
Кількість кредитів 3/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні заняття 18 год/лабораторні роботи 18 год.
Дисципліна «Основи проектування та будівництва» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 101 – "Екологія". Дисципліна належить до циклу професійної підготовки Дисципліна вивчає структуру, функції і організацію роботи проектних організацій, процес проектування промислового підприємства, зміст проекту на будівництво промислового підприємства, нормативну документацію для проектування, об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення промислових будівель
Семестр 6
Кількість кредитів 2,5/ годин 75
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 18 год.
Дисципліна «Основи проектування хімічних підприємств» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 161-Хімічні технології та інженерія програми професійного спрямування «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини» Дисципліна належить до циклу загальної підготовки. Дисципліна вивчає порядок і організацію проектування промислового підприємства, зміст проекту на будівництво промислового підприємства, нормативну документацію для проектування та основи будівництва.
Семестр 7
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні заняття 9 год.
Дисципліна «Додаткові розділи основ проектування хімічних виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 161-Хімічні технології та інженерія програми професійного спрямування «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає питання технологічного проектування та основи проектування санітарної техніки (опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації).
Семестр 7
Кількість кредитів 1/ годин 30
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/практичні заняття 9 год.
Дисципліна «Основи технологічного проектування виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу загальної підготовки. Дисципліна вивчає процес технологічного проектування целюлозно-паперового виробництва.
Семестр 1
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 27 год.
Дисципліна «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 -Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні положення, апаратурне оформлення та методики фізико-хімічних методів для досліджень процесів переробки рослинної сировини.
Семестр 1
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 27 год. /лабораторні роботи 18 год.

Рослинна сировина на сьогодні є єдиним відновлювальним джерелом сировини для виробництва паперу та картону, лаків і фарб, штучних волокон, волокон зі спеціальними властивостями, пластиків.
Майбутнє – за розвитком та використанням екологічно чистих технологій переробки рослинної сировини.

Дейкун Ирина Михайловна Дейкун Ірина Михайлівна Випускниця кафедри технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології КПІ, працювала на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті майстром зміни, закінчила аспірантуру, з 2000 р. -асистент кафедри ТЦПВ та ПЕ, з 2002 р. - старший викладач.
Кандидат технічних наук (2006 р.).
З 2006 р. - доцент кафедри Е та ТРП. Дослідження процесів переробки недеревної рослинної сировини, одержання целюлози, призначеної для хімічної переробки, з недеревної рослинної сировини та продуктів хімічної переробки целюлози Дисципліна «Технологія виробництва етерів та естерів целюлози» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини» Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає механізми утворення похідних целюлози, а також особливості технологічних процесів виробництва похідних целюлози, лаків, фарб, пластичних мас та хімічних волокон на їх основі, властивості та галузі застосування похідних целюлози.
Семестр 4
Кількість кредитів 3/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні заняття 18 год/лабораторні роботи 18 год.
Дисципліна «Основи проектування та будівництва» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 101 – "Екологія". Дисципліна належить до циклу професійної підготовки Дисципліна вивчає структуру, функції і організацію роботи проектних організацій, процес проектування промислового підприємства, зміст проекту на будівництво промислового підприємства, нормативну документацію для проектування, об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення промислових будівель
Семестр 6
Кількість кредитів 2,5/ годин 75
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 18 год.
Дисципліна «Основи проектування хімічних підприємств» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 161-Хімічні технології та інженерія програми професійного спрямування «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини» Дисципліна належить до циклу загальної підготовки. Дисципліна вивчає порядок і організацію проектування промислового підприємства, зміст проекту на будівництво промислового підприємства, нормативну документацію для проектування та основи будівництва.
Семестр 7
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні заняття 9 год.
Дисципліна «Додаткові розділи основ проектування хімічних виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 161-Хімічні технології та інженерія програми професійного спрямування «Хімічні технології переробки деревини і рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає питання технологічного проектування та основи проектування санітарної техніки (опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації).
Семестр 7
Кількість кредитів 1/ годин 30
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/практичні заняття 9 год.
Дисципліна «Основи технологічного проектування виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу загальної підготовки. Дисципліна вивчає процес технологічного проектування целюлозно-паперового виробництва.
Семестр 1
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 27 год.
Дисципліна «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 161 -Хімічні технології та інженерія спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Дисципліна належить до циклу професійної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні положення, апаратурне оформлення та методики фізико-хімічних методів для досліджень процесів переробки рослинної сировини.
Семестр 1
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/практичні заняття 27 год. /лабораторні роботи 18 год. Рослинна сировина на сьогодні є єдиним відновлювальним джерелом сировини для виробництва паперу та картону, лаків і фарб, штучних волокон, волокон зі спеціальними властивостями, пластиків.
Майбутнє – за розвитком та використанням екологічно чистих технологій переробки рослинної сировини.