Черепкина

Черьопкіна Романія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

У 1989 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Хімічна технологія целюлозно-паперових виробництв", за кваліфікацією інженер-хімік-технолог. Працювала інженером на кафедрі ТЦПВ та ПЕ. З 1998 по 2002 рік навчання в аспірантурі заочно на кафедрі ТЦПВ та ПЕ Київського політехнічного інституту. Кандидат технічних наук (2007 р.). З 2007 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Отримання волокнистих напівфабрикатів із недеревної рослинної сировини широкого спектру виходу. Вплив основних технологічних факторів на показники якості целюлози, напівцелюлози і інш. Отримання пакувальних видів паперу і картону.

За час науково-педагогічної діяльності опублікувала більше 100 наукових праць в галузі целюлозно-паперових виробництв, в тому числі навчальні посібники з грифом МОН України "Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози", "Виробництво сульфатної целюлози та вибілювання целюлози", "Збірник задач з аналітичної хімії", 17 патентів, 3 підручники, 19 статей, 6 методичних вказівок, 41 тези конференцій. Нею розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси:"Технологія сульфітної целюлози"; "Технологія сульфатної целюлози"; "Технологія рослинних композиційних матеріалів"; "Технологія гідролізного виробництва"; "Хімічне перероблення недеревної сировини". Під її керівництвом захищено15 магістерських дисертацій та 23 дипломних роботи. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

de

"Технологія сульфітної целюлози"; "Технологія сульфатної целюлози"; "Технологія рослинних композиційних матеріалів"; "Технологія гідролізного виробництва"; "Хімічне перероблення недеревної сировини".
Дисципліна «Технологія целюлози - 1. Технологія сульфітної целюлози» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів. Дисципліна вивчає сульфітні способи отримання целюлози: вплив виду деревини та варильного розчину на показники якості отриманих напівфабрикатів; основні операції сульфітного варіння, сфери використання целюлози та відпрацьованих щолоків. Технологія сульфітної целюлози тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 5
Кількість кредитів 6/ годин 180
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія целюлози - 2. Технологія сульфатної целюлози» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів. Дисципліна вивчає лужні способи отримання целюлози: вплив виду деревини та варильного розчину на показники якості отриманих напівфабрикатів; основні операції сульфатного варіння, сфери використання целюлози та відпрацьованих щолоків; вибілювання целюлози. Технологія сульфатної целюлози тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 6
Кількість кредитів 5,0/ годин 150
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 9 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія виробництва деревних плит та пластиків» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає способи модифікування деревини, технології виробництва плит та пластиків з відходів деревини та клеїв, галузі їх застосування. Технологія виробництва деревних плит та пластиків тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини.
Семестр 5
Кількість кредитів 2/ годин 72
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 0 год.
Дисципліна «Технологія рослинних композиційних матеріалів» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає технології виробництва композиційних матеріалів на основі рослинної сировини з використанням мінеральних в’яжучих речовин та галузі їх застосування. Технологія рослинних композиційних матеріалів тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини та технологією виробництва деревних плит та пластиків.
Семестр 6
Кількість кредитів 2,0/ годин 60
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні (семінари) 9 год/ лабораторні 0 год.
Дисципліна «Хімічне перероблення недеревної сировини» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальність) 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає особливості особливості хімічної та морфологічної будови недеревної сировини; класичні та альтернативні способи отримання напівфабрикатів з неї. Хімічне перероблення недеревної сировини тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози, технологією целюлози.
Семестр 6
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія гідролізного виробництва» призначена для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою по спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає особливості гідролізу рослинної сировини; характеристику гідролізату та його використання. Технологія гідролізного виробництва тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 5
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/ / лабораторні 36 год.

На кафедрі Екології та технології рослинних полімерів готують ексклюзивно-креативних фахівців для целюлозно-паперової галузі!!!!

Черьопкіна Романія Іванівна Черепкина Романия Ивановна У 1989 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Хімічна технологія целюлозно-паперових виробництв", за кваліфікацією інженер-хімік-технолог. Працювала інженером на кафедрі ТЦПВ та ПЕ. З 1998 по 2002 рік навчання в аспірантурі заочно на кафедрі ТЦПВ та ПЕ Київського політехнічного інституту. Кандидат технічних наук (2007 р.). З 2007 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Отримання волокнистих напівфабрикатів із недеревної рослинної сировини широкого спектру виходу. Вплив основних технологічних факторів на показники якості целюлози, напівцелюлози і інш. Отримання пакувальних видів паперу і картону. За час науково-педагогічної діяльності опублікувала більше 100 наукових праць в галузі целюлозно-паперових виробництв, в тому числі навчальні посібники з грифом МОН України "Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози", "Виробництво сульфатної целюлози та вибілювання целюлози", "Збірник задач з аналітичної хімії", 17 патентів, 3 підручники, 19 статей, 6 методичних вказівок, 41 тези конференцій. Нею розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси:"Технологія сульфітної целюлози"; "Технологія сульфатної целюлози"; "Технологія рослинних композиційних матеріалів"; "Технологія гідролізного виробництва"; "Хімічне перероблення недеревної сировини". Під її керівництвом захищено15 магістерських дисертацій та 23 дипломних роботи. "Технологія сульфітної целюлози"; "Технологія сульфатної целюлози"; "Технологія рослинних композиційних матеріалів"; "Технологія гідролізного виробництва"; "Хімічне перероблення недеревної сировини".
Дисципліна «Технологія целюлози - 1. Технологія сульфітної целюлози» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів. Дисципліна вивчає сульфітні способи отримання целюлози: вплив виду деревини та варильного розчину на показники якості отриманих напівфабрикатів; основні операції сульфітного варіння, сфери використання целюлози та відпрацьованих щолоків. Технологія сульфітної целюлози тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 5
Кількість кредитів 6/ годин 180
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія целюлози - 2. Технологія сульфатної целюлози» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів. Дисципліна вивчає лужні способи отримання целюлози: вплив виду деревини та варильного розчину на показники якості отриманих напівфабрикатів; основні операції сульфатного варіння, сфери використання целюлози та відпрацьованих щолоків; вибілювання целюлози. Технологія сульфатної целюлози тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 6
Кількість кредитів 5,0/ годин 150
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 9 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія виробництва деревних плит та пластиків» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає способи модифікування деревини, технології виробництва плит та пластиків з відходів деревини та клеїв, галузі їх застосування. Технологія виробництва деревних плит та пластиків тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини.
Семестр 5
Кількість кредитів 2/ годин 72
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 0 год.
Дисципліна «Технологія рослинних композиційних матеріалів» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає технології виробництва композиційних матеріалів на основі рослинної сировини з використанням мінеральних в’яжучих речовин та галузі їх застосування. Технологія рослинних композиційних матеріалів тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини та технологією виробництва деревних плит та пластиків.
Семестр 6
Кількість кредитів 2,0/ годин 60
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/ практичні (семінари) 9 год/ лабораторні 0 год.
Дисципліна «Хімічне перероблення недеревної сировини» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальність) 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає особливості особливості хімічної та морфологічної будови недеревної сировини; класичні та альтернативні способи отримання напівфабрикатів з неї. Хімічне перероблення недеревної сировини тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози, технологією целюлози.
Семестр 6
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 36 год.
Дисципліна «Технологія гідролізного виробництва» призначена для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою по спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студентів дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає особливості гідролізу рослинної сировини; характеристику гідролізату та його використання. Технологія гідролізного виробництва тісно пов’язана з хімією, будовою рослинної сировини, хімією деревини та целюлози.
Семестр 5
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 9 год/ / лабораторні 36 год.