Бенатов

Бенатов Данило Емілович

доцент, кандидат технічних наук

Візитна картка викладача

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", кафедра екології та технології рослинних полімерів (1999 р.) - магістр з хімічної технології та інженерії.
Інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (2001 р.) - фахівець з інтелектуальної власності.
Аспірантура при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" (2002 р.).

Системний аналіз проблем природно-техногенної безпеки гідровузлів України

З 1998 по 2006 р. голова Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»,
з 2006 секретар Наглядової ради НТСА НТУУ «КПІ»,
з 2003-2004 р. голова Студентської Ради НТУУ «КПІ».
Разом із проф. Ставською С.С. з 1998 р. проводить щорічну міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» та є упорядником 19 щорічних збірок тез доповідей конференції.
Кандидат технічних наук, патентний повірений України.

Дисципліна «Природоохоронне законодавство» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підґрунтя охорони довкілля, формування у студентів комплексу правових знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, тощо.
Семестр 3
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 9 год.

:*****

Бенатов Данило Емілович Бенатов Даниил Эмильевич Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", кафедра екології та технології рослинних полімерів (1999 р.) - магістр з хімічної технології та інженерії.
Інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (2001 р.) - фахівець з інтелектуальної власності.
Аспірантура при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" (2002 р.). Системний аналіз проблем природно-техногенної безпеки гідровузлів України З 1998 по 2006 р. голова Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»,
з 2006 секретар Наглядової ради НТСА НТУУ «КПІ»,
з 2003-2004 р. голова Студентської Ради НТУУ «КПІ».
Разом із проф. Ставською С.С. з 1998 р. проводить щорічну міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» та є упорядником 19 щорічних збірок тез доповідей конференції.
Кандидат технічних наук, патентний повірений України. Дисципліна «Природоохоронне законодавство» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підґрунтя охорони довкілля, формування у студентів комплексу правових знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, тощо.
Семестр 3
Кількість кредитів 3,5/ годин 105
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 9 год.