Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2021 року на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти та на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання)