Графік навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік (денна та заочна форма навчання)

Графік навчального процесу