• Атестація здобувачів ступеня “магістр” за освітньо-науковою програмою «Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів» спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія відбудеться 17 червня 2024 р., о 14-00, в аудиторії 112-4.
  • Атестація здобувачів ступеня “магістр” за освітньо-професійною програмою «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія відбудеться 17 червня 2024 р., о 9-00, в аудиторії 112-4.
  • Атестація здобувачів ступеня “бакалавр” за освітньо-професійною програмою «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія відбудеться: 17 червня 2024 р. о 10-00; 19 червня о 14-00; 25 червня 2024 р. о 10-00 в аудиторії 112-4.