Атестація здобувачів ступеня “бакалавр” за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» спеціальності 101 – Екологія відбудеться: 18 червня 2024 р. о 10-00; 19 червня о 10-00; 24 червня 2024 р. о 10-00 в аудиторії 112-4.