2015 рік

1. Барбаш В.А.,Ященко О.В. Спосіб одержання волокнистих напівфабрикатів // Патент на корисну модель № 97531 від 25.03.2015 р

2. Барбаш В.А., Нагорна Ю.М., Трембус І.В. Спосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон луб’яних рослин// Патент на корисну модель № 101149, дата публікації 25.08.2015 р.

3. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М. Спосіб очищення води від сульфатів з одночасним її пом’якшенням. Патент на корисну модель № 101915. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 10. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

4. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Макаренко І. М. Спосіб електрохімічного отримання сірчаної кислоти. Патент на корисну модель № 101916. . – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 10. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Макаренко І. М.

5. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Петриченко А. І. Спосіб демінералізації та пом’якшення шахтних вод. Патент на корисну модель № 101941. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 10. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Петриченко А. І.

2016 рік

1. Барбаш В. А Ященко О. В., Алушкін С. В., Спосіб отримання наноцелюлози Патент на корисну модель № 108548, дата публікації 25.07.2016, бюл. № 14

2. Барбаш В.А., Ю.Я. Нікітюк Дейкун І.М., Спосіб отримання оксицелюлози патент України на корисну модель № 110927, дата публікації 25.10.2016, бюл. № 20.

3. Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М. Спосіб очищення стічних вод від сульфатів в процесі вапнування. Патент на корисну модель № 103013. – Опубл. 25.11.2015 р., бюл. № 22. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

4. Гомеля М. Д., Грабітченко В. М., Трус І. М. Спосіб вилучення сульфатів із стічних вод при їх пом’якшенні. Патент на корисну модель № 104287. – Опубл. 25.01.2016 р., бюл. № 2. Заявник – Гомеля М. Д., Грабітченко В. М., Трус І. М.

5. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М. Спосіб електрохімічного концентрування розчинів. Патент на корисну модель № 104306. – Опубл. 25.01.2016 р., бюл. № 2. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

6. Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д., Семенюк А.В. Спосіб отримання гетерогенних іонообмінних мембран. Патент України на корисну модель № 106565, МПК B01D 61/00, B01D 67/00. / – № u201511621; заявл. 24.11.15; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8. – Заявники – О.М. Мовчанюк, М.Д.Гомеля, А.В.Семенюк.

7. Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д., Рябчук І.В. Вологоміцний фільтруваний матеріал. Патент України на корисну модель № 106564, заявл. 24.11.15; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8. – Заявники – О.М. Мовчанюк, М.Д.Гомеля, І.В.Рябчук.

2017 рік

1. Барбаш В.А., Трембус І.В., Каракуца М.Г., Ященко О.В. Спосіб отримання мікрокристалічної целюлози. Патент на корисну модель №113907. – Опубл. 27.02.2017 р., бюл. №14. Власник – Барбаш В.А., Трембус І.В., Каракуца М.Г., Ященко О.В.

2. Барбаш В.А., Трембус І.В., Соколовська Н.В. Спосіб отримання окисно-органосольвентного волокнистого напівфабрикату. Патент на корисну модель №116587. – Опубл. 25.05.2017 р., бюл. №10. Власник – Барбаш В.А., Трембус І.В., Соколовська Н.В.

3. Гомеля М.Д., Хохотва О.П., Присікайло О.І. Спосіб отримання композиційного гранульованого гумінового сорбенту на мінеральному носії для видалення важких металів з води. Патент України на корисну модель № 119760. – Опубл. 10.10.2017, Бюл.№ 19. . Власник – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4. Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д., Затірка М.Є., Нагай А.О. Целюлозний фільтрувальний матеріал. Патент України на корисну модель № 118067. – Опубл. 25.07.17, бюл. № 14. Власники – Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д., Затірка М.Є., Нагай А.О.

5. Гомеля М.Д., Шуриберко М.М., Макаренко І.М., Корда Т.А., Трус І.М. / Спосіб отримання інгібітора накипоутворення та корозії металів у водному середовищі / Патент на корисну модель 113546 Україна Опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. Власник – Гомеля М.Д., Шуриберко М.М., Макаренко І.М., Корда Т.А., Трус І.М.

6. Флейшер Г.Ю., Трус І.М., Токарчук В.В., Гомеля М.Д., Воробйова В.І. Багатофункціональна добавка для цементів / Патент на корисну модель 119097 Україна Опубл. 11.09.2017, Бюл. № 17. Власник – Флейшер Г.Ю., Трус І.М., Токарчук В.В., Гомеля М.Д., Воробйова В.І.

7. Воробйова В.І., Скиба М.І., Чигирингець О.Е., Трус І.М., Шакун А.С. Леткий інгібітор атмосферної корозії чорних та кольорових металів / Патент на корисну модель 119050 Україна Опубл. 11.09.2017, Бюл. № 17. Власник – оробйова В.І., Скиба М.І., Чигирингець О.Е., Трус І.М., Шакун А.С.

8. Черьопкіна Р.І., Теленик Н.А. . Спосіб обробки рослинної сировини. Патент на корисну модель №115748. – Опубл. 25.04.2017 р., бюл. №8. Власник - Черьопкіна Р.І., Теленик Н.А.

9. Дейкун І.М., Барбаш В.А. Сидоренко Д.А. Спосіб отримання целюлози. Патент на корисну модель №113023. – Опубл. 10.01.2017, бюл. № 1/2017. Заявник – Дейкун І.М., Барбаш В.А. Сидоренко Д.А.

10. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Береза А.Ю. Спосіб стабілізаційної обробки води щодо солевідкладень. Патент на корисну модель №118183. – Опубл. 25.07.2017 р., бюл. №14. Власник – Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Береза А.Ю.