1. Чучуліна Н. В.,Мариніч Р. Г., Демишок Т. І., Антоненко Л. П. Вивчення впливу хімічних допоміжних речовин на фізико- механічні показники нетканого матеріалу// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.62-64.

2. Баранова Д. А., Абросімов В. Г., Дзюбак О. М., Антоненко Л. П. Виготовлення газетного паперу з макулатурної маси, очищеної методом флотації// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.88-89.

3. Косыгина И. М., Савченко О. А., Астафьева К. В. Динамика регенерации карбоксильного катионита серной кислотой в режиме взрыхления слоя// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.97-98.

4. Макаренко А. О., Плосконос В. Г., Белозерова О. М., Євсєєв М. М. Вплив процесу розмелювання макулатури на фізико- механічні показники паперу// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.104-105.

5. Білан А. Д., Антоненко Л. П., Івашкевич О. О., Мохначук О. В. Вплив модифікованих крохмальних клеїв на швидкість зневоднення маси// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.106-107.

 


6. Ярошенко К. К., Шабанов М. В. Аналіз стоків керамічного комбінату та розробка технологій їх очищення // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.108-109.

7. Боженко О. М., Гомеля М. Д. Високоселективні сорбенти для очищення оборотних вод систем охолодження в енергетиці та промисловості від іонів міді // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.112-113.

8. Купчик Л. А., Николайчук А. А., Боровицкий Н. Ю. Кинетически- адсорбционные свойства лигнифицированных растительных отходов при извлечении ионов тяжелых металлов из солевых растворов // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.114-115.

9. Габінет Т. В., Трембус І. В., Барабаш В. А. Аналіз відпрацьованих органосольвентних розчинів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.126-127.

10. Гнап К. О., Кошовченко О. І., Клиш М. В. Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очистки води від іонів міді // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.131-133.

11. Голтвяницька О. В., Трус І. М. Вилучення іонів міді з води теплообмінних циркуляційних систем // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.133-134.

12. Голубєва І. В., Попова В. В., Доленко С. О. Визначення аніонних поверхнево- активних речовин методом твердофазної спектрометрії // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.134-135.

13. Щербак А. Б., Пармон А. А. Получение композиционного водоугольного топлива с использованием угольных шламов и исследование его термореологических свойств // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.141-143.

14. Деремешко Л. А., Балакина М. М. Вилучення залишкового алюмінію при гальванокоагуляційному дефторуванні природних вод // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.145-147.

15. Шопулко К. О., Саприкіна М. М. Оцінка ефективності використання широковживаних методів знезараження по відношенню до міксоміцетів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.149-150.

16. Зеленюк А. С., Носачева Ю. В. Очистка шахтных вод то сульфат- ионов с помощью извести и алюминиевого коагулянта // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.157-159.

17. Качан Є. О., Носонович А. А. Використання системи фото-фентона в процесі очистки води від міксоміцетів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.163-164.

18. Лещенко А. А., Марініч О. В. Особливості поглинання свинцю цеолітом: кінетика та сорбція в динамічних умовах // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.188-190.

19. Ліньова М. В., Муха Ю. П. Фото сенсибілізований розклад тетрацикліну гідро хлориду в присутності плівок кремнезему, модифікованих наночастинками AG, AU // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.194-196.

20. Шевчук В. Н., Макаренко А. А., Плосконос В. Г. Влияние флокулянтов и коагулянтов на удержание волокна на сетке при производстве бумаги для гофрирования // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.196-198.

21. Малин О. П., Чеботарева Р. Д., Демченко В. Я., Каганов В. Я. Очистка воды от железа фильтрованием через природне минералы // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.201-203.

22. Мовчанюк О. М., Білик І. В., Пугач Ю. І. Вплив катіонного крохмального клею на процес розмелювання та показники якості паперу та картону // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.211-212.

23. Нагорна Ю. М., Трембус І. В., Барабаш В. А., Примаков С. П. Вибілювання органосольвентних волокнистих напівфабрикатів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.216-217.

24. Незвиская Т. А., Жакун В. Ф. Ингибиторы и стабилизаторы коррозии латуни меди для водооброботных систем АЭС // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.219-220.

25. Ліньова М. В., Нестеренко С. А. Дослідження фотохімічної активності композитів SIO2/AU у фоторозкладі N- гетеро ароматичних сполук у водному середовищі // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.221-222.

26. Осипенко В. О. Роль поверхнево- активної речовини при очищенні води від нітратів реагентно-посиленою ультрафільтрацією // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.228-230.

27. Остапюк Н. Я.,Нікітіна М. В., Білан А. Д., Антоненко Л. П. Вплив вмісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на технологічні показники виробництва тест- лайнеру // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.230-231.

28. Повод О. В. Мембранні методи очистки води від ендокринних токсикантів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.241

29. Пойда В. В., Барабаш В. А., Дейкун І. М. Дослідження процесу окисно- органосольвентної делігніфікації нових рослин // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.242

30. Радовенчик Я. В., Котлярова В. С. Капілярний фільтр для промислового використання // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.245-246.

31. Крисенко А. Д., Савченко Н. В., Романенко М. І. Електрохімічна переробка відпрацьованих розчинів, що утворюються при регенерації катіонів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.247-249.

32. Хохотва А. П., Панасюк Н. В. Эффективность обезвреживания фенола на окислительной загрузке при различных температурах // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.251-252.

33. Дейкун І. М., Сіднєва Д. О., Волков П. С. Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи органосольвентним способом // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.257-258.

34. Тамазашвили А. Т., Ястремская А. В., Крысенко А. Д. Влияние ионов железа на эффективность натрий- катионного умягчения воды на катионите КУ-2-8 // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.269-270.

35. Радовенчик В. М., Гуща О. П., Тимошенко В. В. Системи сортування твердих побутових відходів // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.278

36. Рубан А. Біологічне тестування - як одна із складових оцінки токсичності води // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.336-337.

37. Черепкина Р. И., Шевченко Ю. Г. Нейтрально- сульфитный способ переработки отходов сельского хозяйства // Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.347.

38. Черьопкіна Р.І., Гук Ю., Івашкевич О., Мохначук О. Напівфабрикати із соломи ріпаку // Зб. тез доп. VI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». - Ч.2. – Київ, 2010. – С.56.

39. Черьопкіна Р.І., Сидор В., Даниленко А., Срипкарь Н., Левченко Б., Натронна целюлоза із соломи // Зб. тез доп. VI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». - Ч.2. – Київ, 2010. – С.58.

40. Бондаренко Є. В., Єфімов М. В. Комашко Н., Черьопкіна Р. І. Нейтрально – сульфітна целюлоза із стебел соняшника // Зб. тез доп. VI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». - Ч.2. – Київ, 2010. – С.61.

41. Khokhotva O., Waara S. Urea treated pine bark − a low cost sorbent with improved metal sorption characteristics. Polish scientific conference"Ecological Engineering", Gdansk, 6-8 September, 2009.

42. Плосконос В.Г., Аістова О.Г. Математические модели – основа для конструирования упаковочных материалов с заданными свойствами // Тез. докл. 2-й Межд. науч.-техн. Конференции «Особенности производства бумаги, картона и г/тары». – Київ, 2009. – С. 45-46.

43. Бакуліна Д.С., Дударко О.А., Матковський А.К., Юрченко Г.Ю., Зуб Ю.Л. Адсорбційні властивості мезопоруватих кремнеземів, функціоналізованих карбоксильними та амінокарбоксильними групами // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.30-31.

44. Стефанишин Д.В., Бенатов Д.Е. Визначення відповідності гідротехнічних споруд класам за результатами їх експертизи методом аналізу ієрархій // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.31-33.

45. Голтвяницька О.В., Іванюк В.В. Переробка відпрацьованих регенераційних розчинів хлориду натрію методом електродіалізу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.47-48.

46. Голубєва І.В., Доленко С.О., Попова В.В. Використання офісної техніки та комп'ютерних програм цифрової обробки зображень для кількісного визначення поверхнево-активних речовин // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.48-49.

47. Грабітченко В.М., Камаєв В.С. Глибоке пом'якшення води за допомогою алюмінієвих коагулянтів та вапна // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.49-50.

48. Абросімов В.Г., Дзюбак О.М., Антоненко Л.П., Баранова Д.А. Очищення макулатурної маси методом флотації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.53-55.

49. Когутенко Н.А., Залітайло Б.М., Дейкун І.М., Барбаш В.А. Одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи сорго багаторічного натронним способом делігніфікації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.58-59.

50. Корнійченко В.Ф., Глушко О.В., Трус І.М. Переробка нейтральних регенераційних розчинів, що містять іони цинку(ІІ) при іонообмінному очищенні води // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.63-64.

51. Радовенчик Я.В., Котлярова В.С., Черняк В.Ю. Ефективний спосіб розділення рідин, що не змішуються // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.66-67.

52. Кравченко Г.М., Крисенко А.Д. Підвищення ефективності пом'якшення води з підвищеними мінералізацією і жорсткістю // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.67-68.

53. Лутай С.А., Ярошенко К.К. Вилучення 90Sr природними сорбентами із радіоактивно забруднених розчинів // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.74-76.

54. Мазная Ю.И. Очистка природных и сточных вод от соединений урана // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.76-78.

55. Малін В.П., Камаєв В.С., Крисенко А.Д. Вилучення іонів міді при іонообмінному пом'якшенні води // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.78-79.

56. Мариніч Р.Г., Демишок Т.І., Антоненко Л.П. Вплив допоміжних хімічних речовин на показники якості нетканого матеріалу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.79-81.

57. Марченко Т.В., Доленко С.О., Олексієнко О.Ю. Зв'язування аніонних поверхнево-активних речовин гуміновими кислотами у природних водах // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.81-82.

58. Перевалова Т.О., Рой І.Ю., Здоровенко Г.М. Демобілізація біоплівок природного походження, утворених на поверхні завантаження вугільного фільтра для очищення води, що використовується при виробництві пива // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.88-89.

59. Прекрасна Є. П., Багрій В.А. Передмембранна очистка фільтрату звалищ твердих побутових відходів методом електрофлотокоагуляции // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.90-92.

60. Тимошенко В.В., Чернова Н.М., Якупова І.В., Савченко О.О. Деманганація та знезалізнення підземних вод на сорбенті-каталізаторі // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.97-98.

61. Тіторук Г.М., Довголап М.Д., Крисенко А.Д. Флотаційне очищення води від іонів міді // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.98-99.

62. Трус І.М., Носачова Ю.В., Гнап К.О., Корнійченко В.Ф. Знесолення сульфатвмісних стоків // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.104-105.

63. Хохотва О.П., Тернова С.В. Сорбційне видалення іонів міді(ІІ) тирсою липи, модифікованою карбамідом // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.109-111.

64. Чеверда О.П., Крисенко А.Д. Розробка інгібіторів накипоутворення для водооборотних систем // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.111-112.

65. Черьопкіна Р.І., Греськів Ю.М. Підсіткові води гофровиробництва // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.112-114.

66. Чучуліна Н.В., Антоненко Л.П., Демишок Т.І. Дослідження адсорбційних властивостей нанопорошку алмазу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.115-116.

67. Шевчук В.М., Коваль О.С. Вплив бінарної системи коагулянт-флокулянт на мутність підсіткових вод при формуванні паперового полотна // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.116-118.

68. Кушмитько А.В., Черёпкина Р.И. Недревесное сырьё для ЦБП // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.165-167.

69. Черьопкіна Р.І., Сидор В.Й., Котюх Ю.М. Напівфабрикати з відходів за низьких концентрацій SO2 // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.167-168.

70. Габінет Т.В., Трембус І.В., Барбаш В.А. Використання відпрацьованого органосольвентного щолоку // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.170-172.

71. Гуща О.П., Панченко К.В., Руденко О.М. Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів, що поступають на київський завод «Енергія» // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.172-173.

72. Кравченко А.А., Рижова О.В. Утилізація відходів металургійного виробництва ефективними лужними в'яжучими // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.182-183.

73. Куліш М.І., Мовчанюк О.М., Сайчук С.А. Вплив вмісту волокна з упаковки «ТЕТРА ПАК» у композиції маси на показники якості паперу та картону з макулатури // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.186-188.

74. Мовчанюк О.М., Саволюк С. Вплив режиму розпуску упаковки «ТЕТРА ПАК» на кількість відходів та показники якості паперу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.191-192.

75. Оксентюк Н.М., Трембус І.В., Барбаш А.В. Органосольвентна делігніфікація стебел конопель // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.194-195.

76. Пойда В.В., Барбаш В.А. Дослідження процесу варіння недеревної рослинної сировини лужно-сульфітно-спиртовим способом делігніфікації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.195-196.

77. Рижова О.В., Кравченко А.А. Шлаколужні в'яжучі з наповнювачами на основі глин як засіб утилізації відходів металургійної промисловості // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.199-200.

78. Шевченко Ю.Ф., Черьопкіна Р.І. Отримання та використання напівфабрикатів із стебел соняшнику // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.201-203.

79. Івашкевич О.О., Мохначук О.В., Гайовий Ю.М., Антоненко Л.П., Плосконос В.Г. Вплив крохмальних клеїв для картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.290-291.

80. Редькович В.І., Вембер В.В. Токсикологічний вплив нанорозмірних матеріалів та визначення їхньої біобезпечності // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.296-297.

81. Сіднєва Д.О., Дейкун І.М. Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи нейтрально-сульфітним способом // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.297-298.

82. Тамазашвілі А.Т., Камаєв В.С., Гомеля М.Д. Розробка фільтрів для деаерації енергетичної води // Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні», м. Миколаїв. - 27-28 травня. -2011. – С.102-104.

83. Рисухін В.В., Носачова Ю.В., Гомеля М.Д. Реагентне вилучення сульфат-іонів із концентратів нанофільтраційного очищення води // Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні», м. Миколаїв. - 27-28 травня. -2011. – С.128-130.

84. Рисухін В.В., Носачова Ю.В., Гомеля М.Д. Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом'якшенні // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011). Вінниця – 21-24 вересня. – 2011. – С. 18-20.

85. Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011). Вінниця – 21-24 вересня. – 2011. – С. 15-18.

86. Голтвяницька О.В., Шаблій Т.О., Камаєв В.С., Гомеля М.Д. Підвищення ефективності реагентного пом'якшення води за допомогою алюміній містких коагулянтів// Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. - Вінниця. – 2011. – с. 60-63.

87. Хохотва О.П. The impact of changing environmental conditions on the retention of heavy metals adsorbed by pine bark. Linnaeus ECO-TECH'10 International Conference on Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Energy from Waste, Remediation of Contaminated Sites and Emissions Related to Climate. 22-24 листопада 2010р., м. Кальмар, Швеція.

88. Гайовий Ю.М., Ліновицька В.М., Білан А.Д. Вплив крохмальних клеїв, що використовуються при виробництві картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді// Тези доповідей V регіональної науково-практичної конференції викладачів, науковців, аспірантів, молодих вчених та студентів «Біотехнологія ХХІ століття» 26 квітня 2011 року, м.Київ. с.42.

89. Гайовий Ю.М., Білан А.Д., Антоненко Л.П., Ліновицька В.М. Вплив крохмальних клеїв, що використовуються при виробництві картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді// Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців (22-25 листопада 2010) «Біологія: від молекули до біосфери», м.Харків. – с.409-410.

90. Мовчанюк О.М. Використання волокна з упаковки «Пюр ПАК» для підвищення якості паперу з макулатури / Мовчанюк О.М., Сайчук С.О., Саволюк С. // Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалі: VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-22 квітня 2011 р.: Збірка тез доповідей. – К.: НТУУ «КПІ». – ч.2, 2011. – С.128-129.

91. Radovenchyk I.V. Research of activated sludge dewatering processes / I.V. Radovenchyk, M.D. Gomelya // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

92. Rysuhin V.V., Shabliy T.A., Gomelya M.D. Sulphates and water hardness ions removal from the water in the demineralization process // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

93. Shabliy T.A., Goltvianytskaya E.V., Gomelya M.D. Electrochemical processing of regeneration solution ion-exchange treatment of water to produce acids and alkalis // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

94. Tamazashvili A. T., Gomelya M.D. Effect of water characteristics, metod of cation exchange resins modification with ferrous compounds on the efficiency of dissolved oxygen removal // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

95. Перспективи використання капілярного фільтрування (тези) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода: проблеми і шляхи вирішення», Житомир, 2010, С.43.

96. Боженко А.М. Высокоэффективные сорбенты с магнитными свойствами для очистки промышленних стоков и оборотних вод электростанций от тяжёлых металлов / Боженко А.М., Гомеля Н.Д. // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учених «Проблемы безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии», 3-4 июня 2010 г., г. Ульяновск, Россия. – Ульяновск, 2010. – С.39-43.

97. Боженко А.М. Полимерный адсорбент для очистки оборотных вод электростанций от ионов меди в присутствии ионов жесткости / Боженко А.М., Гомеля Н.Д. // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учених «Проблемы безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии», 3-4 июня 2010 г., г. Ульяновск, Россия. – Ульяновск, 2010. – С.43-46.

98. Гомеля М.Д. Сорбенти з магнітними властивостями для очищення вод від іонів важких металів / Гомеля М.Д., Боженко О.М. // XVІІІ Международная научно-практическая конференція «Казантип-ЭКО-2010. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов», 7-11 июня 2010 г., г. Щёлкино, АР Крым: сб.тр. – Харьков, 2010. – Т.2. – С.185-188.

99. Vember V. Peculiarities of overgrowing by the micromycetes highly radioactive substrates // Book of Proceedings of the International Youth Science Environmental Forum “ECOBALTICA-2013” ( St.-Petersburg, Russia, December 6-7, 2013). P. 151.

100. Borovyk N.I., Vember V.V. The ways of improving of sedimentation resistance of coal-water suspensions basing on the high-dispersed natural anthracite // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-23 травня 2014 р., м. Київ, Україна). – С. 76-77.

101. Вембер В.В. Морфологічні особливості мікроміцетів, що були вилучені з внутрішніх приміщень 4-го блоку ЧАЕС // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-23 травня 2014 р., м. Київ, Україна). – С. 23-24.

102. Хохотва О.П., Аветісян Ю.І. Розробка селективного сорбенту для видалення іонів міді (ІІ) з водних розчинів. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. "Екологія. Людина. Суспільство". 21-23 травня 2014 р., м. Kиїв.

103. Хохотва О.П., Дегтярьова А.В. Сорбційне видалення іонів міді (ІІ) хімічно модифікованою сосновою тирсою. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. "Екологія. Людина. Суспільство". 21-23 травня 2014 р., м. Kиїв.

104. Хохотва А.П., Нгуен Тхи Нюнг. Удаление ионов меди из воды фероомагнитным сорбентом. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. "Екологія. Людина. Суспільство". 21-23 травня 2014 р., м. Kиїв.

105. Аветісян Ю.І., Хохотва О.П. Розробка стійкого сорбенту для видалення іонів важких металів. Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та ппромислові аспекти. II Міжнародна науково-практична конференція. 8-11 жовтня 2014 р., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут“.

106. Gomelya M.D., Shabliy T.O., Trus I.M., Chorniy I.O., Grabitchenko V.M. Effect of mechanical water pretreatment on reverse osmosis desalination // Збірник статей ХХV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя”. – м. Запоріжжя. – 2014. – С. 82-84.

107. Грабітченко В.М., Трус І.М., Петриченко А.І., Гомеля М.Д. Комплексна очистка шахтних вод // Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса. –2014. – С. 102.

108. Трус І.М., Петриченко А.І., Грабітченко В.М., Гомеля М.Д. Дослідження процесів нанофільтраційного очищення слабомінералізованих вод // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Технологія-2014”. – м. Сєвєродонецьк. – 2014. – С. 163-165.

109. Трус І.М., Петриченко А.І., Грабітченко В.М., Гомеля М.Д. Електрохімічна переробка концентратів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави”. – м. Київ. – 2014. – С. 66.

110. Гомеля М.Д., Трус І.М., Петриченко А.І., Грабітченко В.М. Іонообмінне знесолення високомінералізованих вод // Збірка тез ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (21–23 травня 2014 р., м. Київ, Україна). – 2014. – С. 84.

111. Гомеля М.Д., Трус І.М., Петриченко А.І., Грабітченко В.М. Попереднє очищення води перед зворотнім осмосом // Збірник матеріалів доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2014» (14–15 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ. – 2014. – С. 47-48.

112. Gomelya М. D., Shabliy Т. О., Trus І. М., Chornii І. О. Ion-exchange treatment for water demineralization and softening // Збірник матеріалів доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2014» (14–15 квітня2014 р.). – Дніпропетровськ. – 2014. – С. 38-40.

113. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В.М.. Оцінка ефективності опріснення води зворотнім осмосом // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні”. – Миколаїв. – 2014. – С. 20-23.

114. Трус И.Н., Гомеля Н.Д. Обратноосмотическое обессоливание минерализованных вод // Сборник тезисов 3‐й Всероссийской интернет‐конференции “Грани науки – 2014”. – Казань. – 2014. – С. 490.

115. Гомеля Н.Д., Трус И.Н., Петриченко А.И. Разделение сульфатов и хлоридов на анионите АВ-17-8 в Cl- форме // Сборник тезисов 3‐й Всероссийской интернет‐конференции “Грани науки – 2014”. – Казань. – 2014. – С. 499.

116. Гомеля Н.Д., Грабитченко В.Н., Трус И.Н., Радовенчик Я.В. Деминерализация шахтных вод // Сборник тезисов 3‐й Всероссийской интернет‐конференции “Грани науки – 2014”. – Казань. – 2014. – С. 504.

117. Гомеля М.Д., Трус І..М, Грабітченко В.М. Знесолення мінералізованих вод та переробка хлормістких розчинів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти”. – Київ. – 2014. – С. 72-74.

118. Трубійчук Р.П., Трембус І.В., Барбаш В.А. Оптимізація органосольвент-ного способу делігніфікації недеревної рослинної сировини. Зб. тез VI міжнародної наук. – практ. конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання», 15-16 квітня 2014, с. 94-95.

119. Сидоренко Д.А., Трембус І.В. Вибілювання целюлози одержаної із стебел соняшнику. Зб. тез VI міжнародної наук. – практ. конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання», 15-16 квітня 2014, с. 96-97.

120. Мовчанюк О.М. Вплив композиції фільтрувального матеріалу на основі целюлози на його механічну міцність / О.М. Мовчанюк, О.В. Родюк, О.В. Шевчук // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, НТУУ „КПІ”. – 15–16 квітня 2014 р. – с. 104-105.

121. Мовчанюк О.М. Моделювання процесу баромембранного фільтрування води із застосуванням фільтрувального матеріалу на основі целюлози / О.М. Мовчанюк, В.Г. Плосконос, О.В. Родюк, О.В. Шевчук // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, НТУУ „КПІ”. – 15–16 квітня 2014 р. – с. 106-107.

122. Дрозд К.Ю., Яцків О.Д., Дейкун І. М., Барбаш В. А. Одержання целюлози з волокна луб»яних культур комбінованим варінням Збірник тез доповідей V міжнарод. наук.- практ. конф. студентів, асп. та молодих вчених ”Ресурсозберігаючі технології та обладнання” (20-23 листопада 2013р. м.Київ.)/ Укладач Корнієнко Я.М. –К.: НТУУ «КПІ», 2013. -с.85-86.

123. Дрозд К.Ю., Дейкун І. М., Барбаш В. А. Нітрати целюлози із лубоволокнистих технічних культур/Збірник тез доповідей VІ міжнарод. наук.- практ. конф. студентів, асп. та молодих вчених ”Ресурсозберігаючі технології та обладнання” (15-16 квітня 2014 р. м.Київ.) /Укладач Корнієнко Я.М.–К.: НТУУ «КПІ», 2014. -с.98-99.

124. Яцків О.Д., І.М.Дейкун В.А, Барбаш. Одержання целюлози для хімічної переробки окисно-органосольвентним та натронним способами із волокна луб’яних культур. Сборник тезисов докладов XVIІ конференции аспирантов и молодых ученых «Экология. Человек.Общество» (21-25 мая 2014 г., Киев)/Cоставитель Д.Е. Бенатов.- К.: НТУУ «КПІ», 2014. - с. 34-35.

125. Скрипка М.Л., Антоненко Л.П., Плосконос В.Г. "Мінеральні та хімічні волокна у виробництві електроізоляційного паперу підвищеної термостійкості" // Зб. тез доповідей Y Міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2013, 20-23.11.13, с.89-92.

126. Плосконос В.Г., Скрипка М.Л. "Принципи розроблення програмного забезпечення для розрахунку матеріального балансу води і волокна з використанням сучасних ПК" // Зб. тез доповідей YI Міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2014, 15-16.05.14, с.90-91.

127. Плосконос В.Г., Скрипка М.Л. "Аналіз складних технологічних систем з використанням сучасних ПК" // Зб. тез доповідей YІ Міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2014, 15-16.05.14, с.92-93.

128. Скрипка М.Л., Антоненко Л.П., Плосконос В.Г. "Використання базальтових та хімічних волокон у виробництві електроізоляційного паперу підвищеної термостійкості" // Зб. тез доповідей YІ Міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2014, 15-16.05.14, с.102-103.

129. Плосконос В.Г., Котюх Ю.М. "Моделювання впливу натронного варіння на отримання волокнистих напівфабрикатів із суміші ріпаку і соняшнику" // Зб. тез доповідей YІ Міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2014, 15-16.05.14, с.108-109.

130. Корда Т.А., Побережный М. "Обеспечение экологической безопасности эксплуатации водооборотных систем АЭС за счет применения ингибиторов накипеобразования и коррозии металлов" Збірник тез доповідей ХІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", ст. 174-175.

131. Микитюк Т.С., Барбаш В.А. Математичні моделі процесу отримання волокнистих напівфабрикатів із стебел міскантуса / Збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції студ, аспірантів і молодих вчених "Ресурсозберігаючі технології та обладнання», 10-13 квітня 2014 р, с. 100-101

132. Барбаш В.А., Нагорная Ю.Н. Микрокристаллической целлюлозы из волокон льна / Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы VI Всероссийской конференции. 22-24 апреля 2014 г. Барнаул, 2014, с.336-337.

133. Задніпрянець Ю.М., Бабич А.Ю., Антоненко Л.П. Фільтрувальний матеріал з використанням наночастинок – Збірник тез доповідей V міжнародна науково-практична конференція студентів,аспірантів та молодих вчених 20 – 23 листопада 2013 р. м. Київ «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» с. 83 – 84.

134. Zadnipryanets Y.N., A.Y.Babich, L.P. Antonenko. Оbtaining a filter material with applying nano-powder of diamond – International Youth Science Environmental Forum “Ecobaltica ‘ 2013” St.-Peterburg, Russia – December 6 – 7, 2013, p. 29 – 33.

135. Demyshok T. I., L. P. Antonenko. Generation of synthetic electrical insulating paper for cable insulation to reduceenergy loss – International Youth Science Environmental Forum “Ecobaltica - 2013” St.-Peterburg, Russia – December 6 – 7 2013 p. – С.158 – 161.

136. Задніпрянець Ю. М., Т. І. Демишок, Л. П. Антоненко. Очищення стічної води від важких металів – Збірник тез доповідей ХХІV Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» 15 – 17 квітня 2014 р., м. Донецьк, с. 98 – 99.

137. Задніпрянець Ю. М., Трубійчук Р. П., Бабич А. Ю, Антоненко Л. П. Використання наноматеріалів для очищення води від іонів Cu2+ – Збірник тез доповідей VІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 15 – 18 жовтня 2014 р., м. Київ «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» - с. 1