1. Антоненко Л.П., Сидоренко С.В., Білан О.А., Білан А.Д. Ковпачкова газорозподільна решітка для апаратів із псевдо зрідженим шаром. – Пат. України № 51897 від 15.09.2010 р. – заявник - НТУУ «КПІ».

2. Черьопкіна Р.І., Примаков С.П., Шийка С.М. Спосіб отримання целюлози для хімічної переробки. - Пат. України №45206 від 26.10.2009 р. – заявник - НТУУ «КПІ».

3. Барбаш В.А., Трембус І.В. Спосіб отримання органосольвентного волокнистого напівфабрикату – Пат. України № 50744 від 25.06.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

4. Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В. Автоматизований сифонно-капілярний фільтр. – Пат. України №52546 від 25.08.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

5. Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В. Продуктивний спосіб очищення рідини. – Пат. України №53884 від 25.10.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

 

6. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В., Довголап М.Д. Спосіб помякшення води. – Пат. України № 62068 від 10.08.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В., Довголап М.Д.

7. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В., Довголап М.Д. Спосіб помякшення води. – Пат. України № 62069 від 10.08.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В., Довголап М.Д.

8. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Рисухін В.В, Шацький Д.О. Спосіб стабілізації води щодо осадковідкладень в баромембранних процесах очищення води. - Пат. України № 62070 від 10.08.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Рисухін В.В, Шацький Д.О.

9. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В. Спосіб помякшення води. – Пат. України № 62071 від 10.08.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Голтвяницька О.В.

10. Рисухін В.В., Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Камаєв В.С. Спосіб стабілізації води щодо осадковідкладень іонообмінним методом. - Пат. України № 62072 від 10.08.2011 р. – заявник - Рисухін В.В., Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Камаєв В.С.

11. Радовенчик Я.В. Спосіб безперервного очищення рідини. – Пат. України №63654 від 10.10.2011 р. - заявник - Радовенчик Я.В.

12. Гомеля М.Д., Антоненко Л.П., Білан А.Д., Білан О.А. Спосіб отримання катіонних флокулянтів. - Пат. України № 58860 від 10.03.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Антоненко Л.П., Білан А.Д., Білан О.А.

13. Примаков С.П., Черьопкіна Р.І. Спосіб отримання натронної целюлози. - Пат. України №53654 від 11.10.2009 р. – заявник - Примаков С.П., Черьопкіна Р.І.

14. Черьопкіна Р.І., Шевченко Ю.Ф., Гріщенко Л.П. Спосіб отримання целюлози з недеревної сировини. - Пат. України №60901 від 26.06.2011 р. – заявник - Черьопкіна Р.І., Шевченко Ю.Ф., Гріщенко Л.П.

15. Радовенчик Я.В. Спосіб розділення рідин, що не змішуються. – Заявка №201102830 від 10.03.2011 р. – заявник - Радовенчик Я.В.

16. Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В. Удосконалений спосіб очищення рідини. - Заявка №201102828 від 10.03.2011 р. – заявник - Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В.

17. Барбаш В.А., Остапенко А.А., Мороз В.М. Спосіб виготовлення картонно-паперової продукції. Патент на корисну модель №91149 . – Опубл. 25.06.2014 р., бюл. №12. Заявник – Барбаш В.А., Остапенко А.А., Мороз В.М.

18. Черьопкіна Р.І., Коптюх Ю.М., Гріщенко Л.П. Спосіб делігніфікації целюлозо місткої сировини. Патент на корисну модель №90700. – Опубл. 10.06.2014 р., бюл. №11. Заявник – Черьопкіна Р.І., Коптюх Ю.М., Гріщенко Л.П.

19. Черьопкіна Р.І., Янюк О.В., Греськів Н.Я. Спосіб делігніфікації сировини. Патент на корисну модель №91097. – Опубл. 25.06.2014 р., бюл. №12. Заявник – Черьопкіна Р.І., Янюк О.В., Греськів Н.Я.

20. Черьопкіна Р.І., Росомака В.М., Греськів Н.Я. Отримання знесмоленої целюлози. Патент на корисну модель №90384. – Опубл. 26.05.2014 р., бюл. №10. Заявник – Черьопкіна Р.І., Росомака В.М., Греськів Н.Я.

21. Радовенчик В.М., Романенко М.І., Гринчук С.В. Спосіб отримання сорбенту для видалення із води нафтопродуктів. Заявка на патент на корисну модель № u2014 10985 від 08.10.2014 р. Заявник – Радовенчик В.М., Романенко М.І., Гринчук С.В.

22. Радовенчик В.М., Романенко М.І. Спосіб отримання матеріалу для сорбційних фільтрів. Заявка на патент на корисну модель № u2014 10986 від 08.10.2014 р. Заявник – Радовенчик В.М., Романенко М.І.

23. Радовенчик В.М., Романенко М.І. Спосіб видалення із води нафтопродуктів та органічних речовин. Заявка на патент на корисну модель № u2014 10987 від 08.10.2014 р. Заявник – Радовенчик В.М., Романенко М.І.

24. Ільницька Г.Д., Антоненко Л.П., Тимошенко В.В., Демишок Т.І. Спосіб отримання фільтрувального матеріалу. Заявка на патент на корисну модель u2014 08637 від 30.07.2014 р. Заявник – Ільницька Г.Д., Антоненко Л.П., Тимошенко В.В., Демишок Т.І.

25. Барбаш В.А., Трембус І.В., Нагорна Ю.М. Спосіб отримання мікрокристалічної целюлози із волокон лубяних рослин. Патент на корисну модель №101149 від 25.08.2015 р., бюл. №16. Власники – Барбаш В.А., Трембус І.В., Нагорна Ю.М.

26. Барбаш В.А.,Ященко О.В. Спосіб одержання волокнистих напівфабрикатів // Патент на корисну модель № 97531 від 25.03.2015 р., бюл. №6. Власники – Барбаш В.А., Ященко О.В.

27. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М. Спосіб очищення води від сульфатів з одночасним її пом’якшенням. Патент на корисну модель № 101915. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 19. Власники – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

28. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Макаренко І. М. Спосіб електрохімічного отримання сірчаної кислоти. Патент на корисну модель № 101916. . – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 19. Власники – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Макаренко І. М.

29. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Петриченко А. І. Спосіб демінералізації та пом’якшення шахтних вод. Патент на корисну модель № 101941. – Опубл. 12.10.2015 р., бюл. № 19. Власники – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М., Петриченко А. І.

30. Радовенчик В.М., Романенко М.І. Спосіб отримання матеріалу для сорбційних фільтрів. Патент України №98734 від 12.05.2015 р., бюл. №9. Власники - Радовенчик В.М., Романенко М.І.

31. Радовенчик В.М.,Романенко М.І., Гринчук С.В. Спосіб отримання сорбенту для видалення із води нафтопродуктів Патент України №98733 від 12.05.2015 р., бюл. №9. Власники - Радовенчик В.М.,Романенко М.І., Гринчук С.В.

32. Радовенчик В.М., Романенко М.І. Спосіб очищення води від нафтопродуктів та органічних речовин. Патент України №100975 від 25.08.2015 р., бюл. №16. Власники - Радовенчик В.М., Романенко М.І.

33. Черьопкіна Р.І., Паньковець С.М., Гріщенко Л.П. Спосіб делігніфікації целюлозного матеріалу. Патент України на корисну модель. № 100155 – Опубл. 10. 07. 2015р., бюл. № 13. Власники – Черьопкіна Р.І., Паньковець С.М., Гріщенко Л.П.

34. Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М. Спосіб очищення стічних вод від сульфатів в процесі вапнування. Заявка на патент на корисну модель № u 2015 06115 від 19.06.2015. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

35.   Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М. Спосіб електрохімічного концентрування розчинів. Заявка на патент на корисну модель № u 2015 06356 від 26.06.2015. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.

36. Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М. Спосіб вилучення сульфатів із стічних вод при їх пом’якшенні. Заявка на патент на корисну модель № u 2015 06166 від 22.06.2015. Заявник – Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.