ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ РЕАГЕНТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОМУ ВОДОСПОЖИВАННІ

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРИТНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ І МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ

 

СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

 

ТВЕРДІ ВІДХОДИ: ЗБІР, ПЕРЕРОБКА, СКЛАДУВАННЯ

 

ЗАГАЛЬНА ГІДРОЛОГІЯ

 

ГІДРОМЕТРІЯ

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

 

КАДАСТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ

 

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ

 

INDUSTRIAL ECOLOGY

 

СУЧАСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

 

ОСНОВИ ГІДРОЛОГІЇ СУШІ І ОКЕАНОЛОГІЇ

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ