ChuikoІнститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України – було створено в 1986 році як першу академічну установу з вивчення фундаментальних та прикладних проблем хімії, фізики та технології твердого тіла. На сьогоднішні основними науковими напрямами Інституту є: теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл; медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні; фізико-хімія поверхневих явищ; хімія, фізика і технологія наноматеріалів.

http://www.isc.gov.ua