Архів матеріалів кафедри Е та ТРП

Освітньо-професійна програма - бакалавр (хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини, 2018)

Освітньо-професійна програма - магістр (хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини, 2018)

Освітньо-наукова програма - магістр (хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини, 2018)

 • EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM - Doctor of Philosophy in Ecology 2020
 • Освітньо-професійна програма - бакалавр 2019
 • Освітньо-професійна програма - магістр 2019
 • Освітньо-наукова програма - магістр 2019
 •  

   

  Програма додаткового випробування спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"

  Програма додаткового випробування (спеціальність 101 "Екологія")

 • Програма комплексного фахового випробування Екологічна безпека
 • Програма комплексного фахового випробування 161
 • ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (101 Екологія)
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (101 Екологія)
 • ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)2020
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)2020
 • ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)2021
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ (101 Екологія)2021
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)2021
 • ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (101 Екологія)2021
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ (101 Екологія 2021)
 • ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 101 «Екологія»
 • Програма комплексного фахового випробування
 • Програма комплексного фахового випробування
 • li>ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)
 • ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ (161 Хімічні технології та інженерія)
 •  

   

 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми ЕКОЛОГІЯ третього (PhD) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми ЕКОЛОГІЯ третього (PhD) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми Хімічні технології та інженерія третього (PhD) рівня вищої освіти 2021
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми Хімічні технології та інженерія третього (PhD) рівня вищої освіти 2022
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми ЕКОЛОГІЯ третього (PhD) рівня вищої освіти 2020
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (мол. спец.)
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023 (студ.)
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023
 • КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023
 •  

   

   

  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (перший рік)

   

   

   

 • Учебная программа по курсу "Экологический менеджмент и аудит"
 • Учебная программа по курсу "Научная работа по теме магистерской диссертации" < / li>
 • Учебная программа по курсу "Экологическая стандартизация и сертификация"
 • Учебная программа по курсу "Современные принципы охраны окружающей среды"
 • Учебная программа по курсу "Перспективные направления научных исследований в охране окружающей среды"
 • Учебная программа по курсу "Методы математической статистики в экологии"
 • Учебная программа по курсу "Информационные технологии"
 • Учебная программа по курсу "Управление и обращения с отходами"
 • Учебная программа по курсу "Экологическое инспектирование" Учебная программа по курсу "Экологическое инспектирование" < / a>
 • Учебная программа по курсу "Альтернативные источники энергии"
 • Учебная программа по курсу "Гидрология"
 • Учебная программа по курсу "Метеорология и климатология"
 • Учебная программа по курсу "Ландшафтная экология"
 • Учебная программа по курсу "Урбоэкология"
 • Учебная программа по курсу "Природоохранное законодательство и экологическое право"
 • Учебная программа по курсу "Радиоэкология"
 • Учебная программа по курсу "Аналитическая химия"
 • Учебная программа по курсу "Химия окружающей среды"
 • Учебная программа по курсу "Технология и оборудование защиты атмосферы"
 • Філософські засади наукової діяльності: 1. Науковий світогляд та етична культура науковця; 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Новітні технології захисту атмосферного повітря від забруднення
 • Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)
 • Іноземна мова для наукової діяльності (німецька)
 • Іноземна мова для наукової діяльності (французька)
 • Засади охорони та раціонального використання геологічного середовища
 • Інноваційна практика інжинірингу
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Педагогічна практика
 • Системи і методи прийняття рішень в екології
 • Сучасні технології кондиціонування та очищення води
 • Моделювання стану суцільного середовища
 • Раціональне використання природних ресурсів
 • Управління водними ресурсами в умовах техногенезу
 • Сучасні методи досліджень лігноцелюлозних матеріалів
 •  

  силабуси 101 бак
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Геодинаміка екологічного середовища -2. Геологія з основами геоморфології 101
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище-1. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 101
 • Курсова робота з нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 101
 • Аналітична хімія – 1. Якісний аналіз
 • Аналітична хімія – 1. Якісний аналіз (заочна)
 • Аналітична хімія – 2. Кількісний аналіз
 • Аналітична хімія – 2. Кількісний аналіз (заочна)
 • Біогеохімія
 • Біологія
 • Біологія (заочна)
 • Вилучення органічних та неорганічних полютантів із води
 • Вища математика. Частина 1. Диференціальне числення
 • Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення
 • Водопостачання та водовідведення в промисловості
 • Гідрологія
 • Геодинаміка екологічного середовища. Частина 1. Ґрунтознавство
 • Геодинаміка екологічного середовища. Частина 1. Ґрунтознавство (заочна)
 • Геодинаміка екологічного середовища -2. Геологія з основами геоморфології
 • Геодинаміка екологічного середовища -2. Геологія з основами геоморфології (заочна)
 • Геодинаміка екологічного середовища. Частина 3. Ландшафтна екологія
 • Геодинаміка екологічного середовища. Частина 3. Ландшафтна екологія (3 курс)
 • Геодинаміка екологічного середовища. Частина 3. Ландшафтна екологія (заочна)
 • Деструктивні методи очищення води
 • Дипломне проєктування
 • Екологічна та природно-техногенна безпека
 • Екологія людини
 • Економіка і організація виробництва
 • Загальна екологія
 • Загальна екологія (заочна)
 • Загальна теорія розвитку
 • Засади усного професійного мовлення (риторика)
 • Захист атмосферного повітря від забруднення газоподібними домішками
 • Захист атмосферного повітря від забруднення газоподібними домішками (заочна)
 • Захист атмосферного повітря від забруднення дисперсними частинками
 • Захист атмосферного повітря від забруднення дисперсними частинками (заочна)
 • Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення (англійська,німецька, французька)
 • Інформатика та систематологія
 • Історія науки і техніки
 • Кондиціонування води для промисловості
 • Курсова робота з нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Курсовий проект з захисту атмосфери
 • Курсовий проєкт з основ проектування та будівництва
 • Курсовий проєкт з технологій та проєктування галузевих виробництв
 • Мембранні методи очищення води
 • Метеорологія та кліматологія
 • Міграція токсикантів в біосфері
 • Міграція токсикантів в біосфері (заочна)
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля. Основи ГІС
 • Моніторинг гідросфери. Курсова робота
 • Моніторинг довкілля. Частина 1. Контроль стану довкілля
 • Моніторинг довкілля. Частина 1. Контроль стану довкілля (заочна)
 • Моніторинг довкілля – 2. Інструментальні методи аналізу
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище-1. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 2. Оцінка впливу на довкілля
 • Організація та управління природоохоронною діяльністю
 • Органічна хімія
 • Основи здорового способу життя
 • Основи проектування та будівництва
 • Основи процесів очищення промислових викидів від парів та газів
 • Основи процесів очищення промислових викидів від пилу
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Очищення води флотацією
 • Переддипломна практика
 • Правознавство
 • Практичний курс іноземної мови (англійської, німецької, французької) І
 • Практичний курс іноземної мови (англійської, німецької, французької) ІІ
 • Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французької) мови для професійного спілкування І
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Проєктування очисних споруд та систем водокористування
 • Проектування систем водопостачання
 • Ресурсоефективне використання водних ресурсів
 • Ресурсоефективні водоциркуляційні системи
 • Сорбція та іонний обмін в технологіях очищення води
 • Спеціальні розділи біогеохімії
 • Спеціальні розділи біогеохімії (заочна)
 • Сучасні процеси демінералізації природних та стічних вод
 • Техноекологія
 • Технології очищення води
 • Технологічне обладнання захисту довкілля
 • Фізика-1. Механіка. Теплота
 • Фізика-2. Електромагнетизм
 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища
 • Фізико-хімічні основи процесів очищення води методом коагуляції
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Характеристики якості води, основи водопідготовки
 • Хімія з основами біогеохімії
 • силабуси 161 бак
 • Будова рослинної сировини
 • Будова рослинної сировини (заочна)
 • Технологія виробництва механічної маси
 • Технологія виробництва механічної маси (заочна)
 • Урбоекологія
 • Хімізм делігніфікації рослинної сировини
 • Хімія рослинних полімерів
 • Аналітична хімія-1. Якісний аналіз
 • Аналітична хімія-1. Якісний аналіз (заочна)
 • Аналітична хімія-2. Кількісний аналіз
 • Аналітична хімія-2. Кількісний аналіз (заочна)
 • Будова рослинної сировини
 • Будова рослинної сировини (заочна)
 • Виробнича практика
 • Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення
 • Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення і диференціальні рівняння
 • Деструктивні методи очищення води
 • Дипломне проєктування
 • Допоміжні хімічні речовини
 • Екологічна безпека виробництв
 • Екологічна безпека виробництв (заочна)
 • Економіка і організація виробництва
 • Економіка природокористування
 • Загальна та неорганічна хімія. Частина 1. Загальна хімія
 • Загальна та неорганічна хімія. Частина 2. Неорганічна хімія
 • Загальна теорія розвитку
 • Загальна хімічна технологія
 • Загальна хімічна технологія. Курсова робота
 • Захист атмосферного повітря від забруднення газоподібними домішками
 • Захист атмосферного повітря від забруднення газоподібними домішками (заочна)
 • Захист атмосферного повітря від забруднення дисперсними частинками
 • Захист атмосферного повітря від забруднення дисперсними частинками (заочна)
 • Інженерна графіка
 • Інструментальні методи хімічного аналізу
 • Інструментальні методи хімічного аналізу (заочна)
 • Інформаційні технології
 • Історія української культури
 • Комплексне перероблення рослинної сировини
 • Комплексне перероблення рослинної сировини (заочна)
 • Комп'ютерна графіка
 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Культура мови та ділове мовлення
 • Курсовий проєкт з основ проєктування та будівництва
 • Курсовий проєкт з технологій та проєктування галузевих виробництв
 • Курсовий проєкт з хімічних основ технологічних процесів
 • Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
 • Мембранні методи очищення води
 • Методи та засоби контролю сировини та матеріалів
 • Методи та засоби контролю сировини та матеріалів (заочна)
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Організація та управління природоохоронною діяльністю (заочна)
 • Органічна хімія
 • Основи біохімічної та фізичної конверсії лігноцелюлозних матеріалів
 • Основи біохімічної та фізичної конверсії лігноцелюлозних матеріалів (заочна)
 • Основи здорового способу життя
 • Основи проєктування та будівництва
 • Основи проєктування та будівництва (заочна)
 • Основи проєктування та будівництва. Курсовий проєкт
 • Основи процесів очищення промислових викидів від парів та газів
 • Основи процесів очищення промислових викидів від пилу
 • Основи теорії одержання та практики використання наноматеріалів із рослинної сировини
 • Основи теорії одержання та практики використання наноматеріалів із рослинної сировини (заочна)
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Переддипломна практика
 • Поверхневі явища та дисперсні системи
 • Права і свободи людини
 • Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французької) мови професійного спрямування. Частина І
 • Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французької) мови професійного спрямування. Частина ІІ
 • Практичний курс іноземної мови (англійської, німецької, французької) Частина І
 • Практичний курс іноземної мови (англійської, німецької, французької) ІІ
 • Проєктування очисних споруд та систем водокористування
 • Промислова екологія
 • Процеси та апарати хімічної технології. Частина 1. Теплові процеси
 • Процеси та апарати хімічної технології. Частина 2. Гідромеханічні та масообмінні процеси і апарати хімічної технології
 • Процеси та апарати хімічної технології. Курсовий проєкт
 • Ресурсоефективні водоциркуляційні системи
 • Сорбція та іонний обмін в технологіях очищення води
 • Сучасні процеси демінералізації природних та стічних вод
 • Технології та проєктування галузевих виробництв. Курсовий проєкт
 • Технології очищення води
 • Технологія виробництва етерів та естерів целюлози
 • Технологія виробництва етерів та естерів целюлози (заочна)
 • Технологія виробництва механічної маси
 • Технологія виробництва механічної маси (заочна)
 • Технологія виробництва сульфатної целюлози
 • Технологія виробництва сульфатної целюлози (заочна)
 • Технологія і обладнання виробництва волокнистих напівфабрикатів
 • Технологія і обладнання виробництва волокнистих напівфабрикатів (заочна)
 • Технологія недеревних волокнистих напівфабрикатів
 • Технологія недеревних волокнистих напівфабрикатів (заочна)
 • Токсикологія
 • Токсикологія (заочна)
 • Урбоекологія
 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Утилізація та рекуперація відходів (заочна)
 • Фізика. Частина 1. Класична фізика
 • Фізика. Частина 2. Квантова фізика
 • Фізико-хімічні методи аналізу
 • Фізико-хімічні методи аналізу (заочна)
 • Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища
 • Фізико-хімічні основи процесів очищення води методом коагуляції
 • Фізична хімія
 • Характеристики якості води, основи водопідготовки
 • Характеристики якості води, основи водопідготовки (заочна)
 • Хімізм делігніфікації рослинної сировини
 • Хімізм делігніфікації рослинної сировини (заочна)
 • Хімічні основи технологічних процесів. Курсовий проєкт
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Хімія лігніну (заочна)
 • Хімія рослинних полімерів
 • Хімія рослинних полімерів (заочна)
 • силабуси 101 маг
 • Альтернативні джерела енергії
 • Більш чисті виробництва
 • Виконання магістерської дисертації
 • Геоінформаційні системи
 • Екологізація виробництв
 • Екологічний менеджмент і аудит
 • Енергозбереження на промислових та комунальних об’єктах
 • Інтелектуальна власність та патентознавство (ОПП)
 • Інтелектуальна власність та патентознавство (ОНП)
 • Маркетинг стартап-проєктів
 • Математична статистика в екології
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Обробка науково-технічної інформації
 • Основи екологічної стандартизації та інспектування
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Основи метрології та теорії похибок
 • Основи стандартизації
 • Особливості виробництва спеціальних видів паперу
 • Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля. Частина 1. Аналіз актуальних проблем захисту довкілля
 • Перспективні напрямки наукових досліджень в охороні довкілля. Частина 2. Теоретичне та експериментальне вирішення наукових задач в екологічній безпеці
 • Перспективні напрямки наукових досліджень. Курсова робота
 • Практика
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Ресурсоефективні та безвідходні технології
 • Сертифікація та контроль охорони довкілля
 • Технологія обробки та переробки паперу та картону
 • Технологія переробки макулатури
 • Управління та поводження з відходами
 • Управління та поводження з відходами. Курсова робота
 • силабуси 161 маг
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації (заочна)
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації - 3
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації - 1
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації - 2
 • Альтернативні джерела енергії
 • Виконання магістерської дисертації
 • Екологізація виробництв
 • Екологічний менеджмент і аудит
 • Енергозбереження на промислових та комунальних об’єктах
 • Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження
 • Інтелектуальна власність та патентознавство
 • Інформаційні системи в наукових дослідженнях
 • Інформаційні системи в наукових дослідженнях (заочна)
 • Комерціалізація наукових розробок
 • Математична статистика в екології
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень (заочна)
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації (заочна)
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації (ОНП)
 • Наукові дослідження та інноваційна діяльність в хімічній технології та інженерії. Частина1. Аналіз актуальних проблем хімічних технологій та інженерії
 • Наукові дослідження та інноваційна діяльність в хімічній технології та інженерії. Частина1. Аналіз актуальних проблем хімічних технологій та інженерії (заочна)
 • Наукові дослідження та інноваційна діяльність в хімічній технології та інженерії. Частина 2. Теоретичне та експериментальне вирішення наукових задач в хімічній технології та інженерії
 • Наукові дослідження та інноваційна діяльність в хімічній технології та інженерії. Частина 2. Теоретичне та експериментальне вирішення наукових задач в хімічній технології та інженерії (заочна)
 • Наукові дослідження та інноваційна діяльність в хімічній технології та інженерії. Курсова робота
 • Науково-дослідна практика
 • Обробка науково-технічної інформації
 • Основи екологічної стандартизації та інспектування
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Основи метрології та теорії похибок
 • Основи метрології та теорії похибок (заочна)
 • Основи стандартизації
 • Основи стандартизації (заочна)
 • Особливості виробництва спеціальних видів паперу
 • Особливості виробництва спеціальних видів паперу (заочна)
 • Оцінка відповідності та забезпечення точності вимірювань
 • Оцінка відповідності та забезпечення точності вимірювань (заочна)
 • Практика
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Сертифікація та контроль охорони довкілля
 • Технічні регламенти та стандарти для підвищення ступеня відповідності продукції
 • Технічні регламенти та стандарти для підвищення ступеня відповідності продукції (заочна)
 • Технологія гофрокартону та гофротари
 • Технологія гофрокартону та гофротари (заочна)
 • Технологія обробки та переробки паперу та картону
 • Технологія обробки та переробки паперу та картону (заочна)
 • Технологія переробки макулатури
 • Технологія переробки макулатури (заочна)
 • Технологія сухого способу виробництва паперу
 • Технологія сухого способу виробництва паперу (заочна)
 • Технологія таропакувального картону
 • Технологія таропакувального картону (заочна)
 • Управління та поводження з відходами
 • Управління та поводження з відходами (заочна)
 • Управління та поводження з відходами. Курсова робота
 • Управління та поводження з відходами. Курсова робота (заочна)
 • силабуси 101 phd
 • Методологія наукових досліджень
 • Педагогічна практика
 • Сучасні технології кондиціонування та очищення води
 • силабуси 161 phd
 • Сучасні методи досліджень лігноцелюлозних матеріалів
 •  

   

   

  Списки зарахованих з 19 вересня 2022 року на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти

  Списки рекомендованих до зарахування з 19 вересня 2022 року на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти

  Списки зарахованих до магістратури з 3 жовтня 2022 року

   

  Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 1 жовтня 2022 року

   

  Результати комплексного фахового випробування на освітні програми магістерської підготовки 16.09.2022 р.

  Результати комплексного фахового випробування на освітні програми магістерської підготовки 09.09.2022 р.

  Результати комплексного фахового випробування на освітні програми магістерської підготовки 06.09.2022 р.

  Результати комплексного фахового випробування на освітні програми магістерської підготовки 05.09.2022 р.

  Розклад комплексних фахових випробувань для вступу в магістратуру в 2022 році

   

   

   

 • 101 Екологія
 • 161 Хімічні технології та інженерія (Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології)
 • 161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)
 • анкета + фото (1шт., яку необхідно попередньо приклеїти);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури;
 • витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;*
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році для здобуття ступеня доктора філософії
 • Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році для здобуття ступеня доктора наук
 • Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році