English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Тези кафедри Е та ТРП у 2011 р.


1.   Бакуліна Д.С.,  Дударко О.А.,  Матковський А.К.,  Юрченко Г.Ю.,  Зуб Ю.Л.  Адсорбційні властивості мезопоруватих кремнеземів, функціоналізованих карбоксильними та амінокарбоксильними групами // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.30-31.

2.   Стефанишин Д.В.,  Бенатов Д.Е.  Визначення відповідності гідротехнічних споруд класам за результатами їх експертизи методом аналізу ієрархій // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.31-33.

3.  Голтвяницька О.В.,  Іванюк В.В.  Переробка відпрацьованих регенераційних розчинів хлориду натрію методом електродіалізу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.47-48.

4.   Голубєва І.В.,  Доленко С.О.,  Попова В.В.  Використання офісної техніки та комп'ютерних програм цифрової  обробки зображень для кількісного визначення поверхнево-активних речовин // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.48-49.

5.   Грабітченко В.М.,  Камаєв В.С. Глибоке пом'якшення води за допомогою алюмінієвих коагулянтів та вапна // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.49-50.

6.   Абросімов В.Г.,  Дзюбак О.М.,  Антоненко Л.П., Баранова Д.А.  Очищення макулатурної маси методом флотації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.53-55.

7.   Когутенко Н.А.,  Залітайло Б.М.,  Дейкун І.М.,  Барбаш В.А.   Одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи сорго багаторічного натронним способом делігніфікації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.58-59.

8.    Корнійченко В.Ф.,  Глушко О.В.,  Трус І.М.  Переробка нейтральних регенераційних розчинів, що містять іони цинку(ІІ) при іонообмінному очищенні води // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.63-64.

9.   Радовенчик Я.В.,  Котлярова В.С., Черняк В.Ю. Ефективний спосіб розділення рідин, що не змішуються // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.66-67.

10.   Кравченко Г.М.,  Крисенко А.Д. Підвищення ефективності пом'якшення води з підвищеними мінералізацією і жорсткістю // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.67-68.

11.   Лутай С.А.,  Ярошенко К.К. Вилучення 90Sr природними сорбентами із радіоактивно забруднених розчинів // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.74-76.

12.    Мазная Ю.И.  Очистка природных и сточных вод от соединений урана // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.76-78.

13.   Малін В.П.,  Камаєв В.С.,  Крисенко А.Д. Вилучення іонів міді при іонообмінному пом'якшенні води // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.78-79.

14.   Мариніч Р.Г.,  Демишок Т.І.,  Антоненко Л.П. Вплив допоміжних хімічних речовин на показники якості нетканого матеріалу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.79-81.

15.   Марченко Т.В.,  Доленко С.О.,  Олексієнко О.Ю.  Зв'язування аніонних поверхнево-активних речовин гуміновими кислотами у природних водах // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.81-82.

16.   Перевалова Т.О.,  Рой І.Ю.,  Здоровенко Г.М.  Демобілізація біоплівок природного походження,  утворених на поверхні завантаження вугільного фільтра для очищення води, що використовується при виробництві пива // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.88-89.

17.   Прекрасна Є. П., Багрій В.А. Передмембранна очистка фільтрату звалищ твердих побутових відходів методом електрофлотокоагуляции // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.90-92.

18.   Тимошенко В.В.,  Чернова Н.М.,  Якупова І.В.,  Савченко О.О. Деманганація та знезалізнення підземних вод на сорбенті-каталізаторі // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.97-98.

19.   Тіторук Г.М.,  Довголап М.Д.,  Крисенко А.Д.   Флотаційне очищення води від іонів міді // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.98-99.

20.   Трус І.М.,  Носачова Ю.В.,  Гнап К.О.,  Корнійченко В.Ф.  Знесолення сульфатвмісних стоків // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.104-105.

21.   Хохотва О.П.,  Тернова С.В. Сорбційне видалення іонів міді(ІІ) тирсою липи, модифікованою карбамідом // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.109-111.

22.  Чеверда О.П.,  Крисенко А.Д.  Розробка інгібіторів накипоутворення  для водооборотних систем // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.111-112.

23.   Черьопкіна Р.І.,  Греськів Ю.М.  Підсіткові води гофровиробництва // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.112-114.

24.   Чучуліна Н.В.,  Антоненко Л.П.,  Демишок Т.І. Дослідження адсорбційних властивостей нанопорошку алмазу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.115-116.

25.   Шевчук В.М.,  Коваль О.С. Вплив бінарної системи коагулянт-флокулянт на мутність підсіткових вод при формуванні паперового полотна // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.116-118.

26.   Кушмитько А.В.,  Черёпкина Р.И. Недревесное сырьё для ЦБП // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.165-167.

27.   Черьопкіна Р.І.,  Сидор В.Й.,  Котюх Ю.М. Напівфабрикати з відходів за низьких концентрацій SO2 // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.167-168.

28.   Габінет Т.В.,  Трембус І.В.,  Барбаш В.А. Використання відпрацьованого органосольвентного щолоку // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.170-172.

29.   Гуща О.П.,  Панченко К.В.,  Руденко О.М. Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів,  що поступають на київський завод «Енергія» // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.172-173.

30.   Кравченко А.А.,  Рижова О.В. Утилізація відходів металургійного виробництва ефективними лужними в'яжучими // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.182-183.

31.   Куліш М.І.,  Мовчанюк О.М.,  Сайчук С.А. Вплив вмісту волокна з упаковки «ТЕТРА ПАК» у композиції маси на показники якості паперу та картону з макулатури // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.186-188.

32.   Мовчанюк О.М.,  Саволюк С. Вплив режиму розпуску упаковки «ТЕТРА  ПАК» на кількість відходів та показники якості паперу // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.191-192.

33.   Оксентюк Н.М.,  Трембус І.В.,  Барбаш А.В. Органосольвентна делігніфікація стебел конопель // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.194-195.

34.   Пойда В.В.,  Барбаш В.А. Дослідження процесу варіння недеревної рослинної сировини лужно-сульфітно-спиртовим способом делігніфікації // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.195-196.

35.   Рижова О.В.,  Кравченко А.А. Шлаколужні в'яжучі з наповнювачами на основі глин  як засіб утилізації відходів металургійної промисловості // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.199-200.

36.   Шевченко Ю.Ф.,  Черьопкіна Р.І. Отримання та використання напівфабрикатів із стебел соняшнику // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.201-203.

37.   Івашкевич О.О.,  Мохначук О.В.,  Гайовий Ю.М.,  Антоненко Л.П., Плосконос В.Г. Вплив крохмальних клеїв для картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.290-291.

38.   Редькович В.І.,  Вембер В.В. Токсикологічний вплив нанорозмірних матеріалів та визначення їхньої біобезпечності // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.296-297.

39.   Сіднєва Д.О.,  Дейкун І.М. Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи нейтрально-сульфітним способом // Зб. доп. ХІV Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2011.- С.297-298.

40.   Тамазашвілі А.Т.,  Камаєв В.С.,  Гомеля М.Д. Розробка фільтрів для деаерації  енергетичної води // Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження  в суднобудуванні», м. Миколаїв. -  27-28 травня. -2011. – С.102-104.

41.   Рисухін В.В.,  Носачова Ю.В.,  Гомеля М.Д. Реагентне вилучення  сульфат-іонів із концентратів нанофільтраційного очищення води // Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження  в суднобудуванні», м. Миколаїв. -  27-28 травня. -2011. – С.128-130.

42.   Рисухін В.В.,  Носачова Ю.В.,  Гомеля М.Д. Вилучення сульфат-іонів  з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом'якшенні // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011). Вінниця – 21-24 вересня. – 2011. – С. 18-20.

43.  Радовенчик Я.В.,  Гомеля М.Д. Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011). Вінниця – 21-24 вересня. – 2011. – С. 15-18.

44.   Голтвяницька О.В.,  Шаблій Т.О.,  Камаєв В.С.,  Гомеля М.Д.  Підвищення ефективності реагентного  пом'якшення  води за допомогою алюміній містких коагулянтів// Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. -  Вінниця. – 2011. – с. 60-63.

45.   Хохотва О.П. The impact of changing environmental conditions on the retention of  heavy metals adsorbed by pine bark. Linnaeus ECO-TECH'10 International Conference on Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Energy from Waste, Remediation of Contaminated Sites and Emissions Related to Climate. 22-24 листопада 2010р., м. Кальмар, Швеція.

46.   Гайовий Ю.М.,  Ліновицька В.М.,  Білан А.Д. Вплив крохмальних клеїв, що використовуються при виробництві картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді// Тези доповідей V регіональної науково-практичної  конференції викладачів, науковців, аспірантів, молодих вчених та студентів «Біотехнологія ХХІ століття» 26 квітня 2011 року, м.Київ. с.42.

47.   Гайовий Ю.М.,  Білан А.Д.,  Антоненко Л.П.,  Ліновицька В.М. Вплив крохмальних клеїв, що використовуються при виробництві картонно-паперової продукції, на ріст мікроорганізмів в оборотній воді// Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців (22-25 листопада 2010) «Біологія: від молекули до біосфери», м.Харків. – с.409-410.

48.   Мовчанюк О.М. Використання волокна з упаковки «Пюр ПАК» для підвищення якості паперу з макулатури / Мовчанюк О.М.,  Сайчук С.О., Саволюк С. // Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалі: VІІІ  всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-22 квітня 2011 р.: Збірка тез доповідей. – К.: НТУУ «КПІ». – ч.2, 2011. – С.128-129.

49.   Radovenchyk I.V. Research of activated sludge dewatering processes / I.V. Radovenchyk, M.D. Gomelya // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

50.   Rysuhin V.V., Shabliy T.A., Gomelya M.D. Sulphates and water hardness ions removal from the water in the demineralization process // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

51.   Shabliy T.A., Goltvianytskaya E.V., Gomelya M.D. Electrochemical processing of regeneration solution ion-exchange treatment of water to produce acids and alkalis // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

52.   Tamazashvili A. T., Gomelya M.D. Effect of water characteristics, metod of cation exchange resins modification with ferrous compounds on the efficiency of dissolved oxygen removal // Swedish – Polish – Ukrainian cooperation project "Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region", Cracow, Poland, 16 – 21 October 2011.

53.   Перспективи використання капілярного фільтрування (тези) //  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода: проблеми і шляхи вирішення», Житомир, 2010, С.43.

54.   Боженко А.М. Высокоэффективные сорбенты с магнитными свойствами для очистки промышленних стоков и оборотних вод электростанций от тяжёлых металлов / Боженко А.М.,  Гомеля Н.Д. // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учених «Проблемы безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии», 3-4 июня 2010 г., г. Ульяновск, Россия. – Ульяновск, 2010. – С.39-43.

55.   Боженко А.М. Полимерный адсорбент для очистки оборотных вод  электростанций от ионов  меди в присутствии ионов жесткости / Боженко А.М.,  Гомеля Н.Д. // Материалы 3-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учених «Проблемы безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии», 3-4 июня 2010 г., г. Ульяновск, Россия. – Ульяновск, 2010. – С.43-46.

56.   Гомеля М.Д. Сорбенти з магнітними властивостями для очищення вод від іонів важких металів / Гомеля М.Д.,  Боженко О.М.  // XVІІІ Международная научно-практическая конференція «Казантип-ЭКО-2010. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов», 7-11 июня 2010 г., г. Щёлкино, АР Крым: сб.тр. – Харьков, 2010. – Т.2. – С.185-188.
 
-->