English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Навчальні посібники з грифом МОН:

1.    Бутченко Л.І., Терещенко О.М., Черьопкіна Р.І. Збірник задач з аналітичної хімії. Якісний аналіз:  Навч. посібник. – К.:ЕКМО, 2011. - 550 с.


2.    Гомеля Н.Д., Крысенко Т.В., Омельчук Ю.А. Методы и технологии очистки сточных вод: Учеб. пособие. – Севастополь: СНУЯЕіП, 2011. – 192 с.
Методичні вказівки:


1.    Методичні вказівки до розв’язку типових задач з курсу «Аналітична хімія» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко,  О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.


2.     Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.1. Хімічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко,  О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 68 с.


3.    Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.2. Фізичні і фізико-хімічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко,  О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 68 с.


4.    Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.2. Фізичні, фізико-хімічні та біологічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко,  О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.


5.    Методичні вказівки до розрахунку матеріального балансу води і волокна для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини». Укладачі: В.Г.Плосконос, С.П.Примаков, Р.І.Черьопкіна, Л.П.Антоненко, О.М.Мовчанюк. – НМУ №10/11-394.


6.    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу «Технології та обладнання для виробництва пакувальних матеріалів» напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Укладачі: Л.П.Антоненко, І.М.Дейкун. – НМУ №9/10-181.


7.    Методичні вказівки до самостійної роботи по курсу «Радіоекологія. Ч.1. Радіоактивність зовнішнього середовища та елементи ядерної хімії в радіоекології» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: А.Д.Крисенко, В.О.Овсянкіна, Т.В. Крисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 48 с.


8.    Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Радіоекологія. Ч.2. Радіоактивність зовнішнього середовища та елементи ядерної хімії в радіоекології» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: А.Д.Крисенко, В.О.Овсянкіна, А.О.Фоменко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 44 с.

 
 
-->