English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

Глушко Олена Володимирівна
Кандидат технічних наук , доцент

Випускниця Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кафедри ПЕ та ТРП. У 2007 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ» та захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2005 по серпень 2007 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника на кафедрі ПЕ та ТРП, з вересня 2007 року – на посаді асистента. З 2012 року по теперішній час займає посаду доцента кафедри Е та ТРП. Є автором та співавтором 37 публікацій, в тому числі 7 навчально-методичних праць та 1 навчального посібника з грифом МОН України.  Викладає лекційні курси «Аналітична хімія», «Інструментальні методи хімічного аналізу» та «Основні технології очистки води та водопідготовки».


       

Дисципліна «Основні технології очистки води та водопідготовки» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Дисципліна вивчає теоретичні основи  процесів очистки води від домішок і забруднень природного та антропогенного походження механічними, фізико-хімічними, хімічними та біологічними методами; технологічні прийоми  здійснення та організації   процесів очистки води та водопідготовки. «Основні технології очистки води та водопідготовки» тісно пов’язані з «Фізико-хімічними основами очистки води» та «Очисними спорудами. Основами проектування».
Семестр 7
Кількість кредитів 4/годин 144
Розподіл навчального часу: лекції 36 годин/ практичні 36 годин

Дисципліна «Інструментальні методи хімічного аналізу» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки6.051301.Хімічна технологія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи спектроскопічних, електрохімічних, хроматографічних та кінетичних методів аналізу, а також формує практичні вміння і навички, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо. «Інструментальні методи  хімічного аналізу» тісно пов’язані з хімією та фізикою.
Семестр 4
Кількість кредитів 3.5/годин 126
Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 27 годин

Дисципліна «Аналітична хімія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301.Хімічна технологія. Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу, зокрема вплив температури, кислотності середовища, концентрації реагентів та наявності сторонніх домішок на процес якісного та кількісного визначення речовин, а також формує практичні  вміння та навички, необхідні для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо. Аналітична хімія тісно пов’язана з загальною та неорганічною хімією, органічною хімією.

Семестр 3

Кількість кредитів 3.5/годин 126

Розподіл навчального часу: лекції 18 годин/ лабораторні 27 годин

 

 
-->