English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

Мовчанюк Ольга Михайлівна

 

кандидат технічних наук, доцент
Випускниця кафедри технології целюлозно-паперових виробництв та промислової екології КПІ (1990 р.) Працювала в ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" (1990-2000 рр.). З 1999 р. - старший науковий співробітник, з 2000 р. - в.о. завідувача лабораторії розмелювання. З 1993 р. - аспірант НТУУ "КПІ". З 2003 р. - доцент кафедри Е та ТРП НТУУ "КПІ". В 1999 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Доцент (2007 р.). За роки роботи в КПІ була керівником дипломних проектів та магістерських робіт. Читає курси "Технологія паперу та картону", "Технологія обробки та переробки паперу та картону", " Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини» «Додаткові розділи технології, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини", "Особливості виробництва спеціальних видів паперу","Хімічні допоміжні речовини у виробництві паперу та картону".

Дисципліна «Технологія паперу та картону» призначена для підготовки бакалаврів напряму 6.051301 «Хімічна технологія». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. і відноситься до групи вибіркових дисциплін (за вибором ВНЗ).Дисципліна вивчає базові уявлення про основні технологічні процеси виробництва паперу та картону із первинних волокнистих напівфабрикатів. «Технологія паперу та картону» тісно пов'язана з дисципліною "Технологія виробництва целюлози".
Семестр 7, 8
Кількість кредитів 9 / годин 324
Розподіл навчального часу:  лекції 63 год/ практичні 27 год/ лабораторні 36 год.
Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:
1) Технологія паперу та картону-1. Технологія приготування паперової маси;
Семестр 7
Кількість кредитів 5,5 / годин 198
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні 9 год/ лабораторні 36 год.
2) Технологія паперу та картону-2. Технологія виробництва паперу та картону на машині
Семестр 8
Кількість кредитів 4,5 / годин 126
Розподіл навчального часу:  лекції 27 год/ практичні 18 год.
3) Курсова робота з дисципліни «Технологія паперу та картону»
Семестр 8

Дисципліна «Технологія обробки та переробки паперу та картону» призначена для підготовки спеціалістіві магістрівнапряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальностей 7.05130110 та 8.05130110 «Хімічн ітехнології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає загальні відомості щодо обробки та переробки паперу та картону; фізико-механічні і фізико-хімічні методи обробки паперу та картону; хімічну переробку паперу; виробництво гофрокартону та гофротари. Дисципліна «Технологія обробки та переробки паперу та картону» тісно пов'язана з дисципліною "Технологія паперу та картону".
Семестр 2
Кількість кредитів 6 / годин 216
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 18 год.

Дисципліна «Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини» призначена для підготовки спеціалістів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» specialty8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини».Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає сучасне становище і перспективи розвитку технології переробки макулатури;особливості використання макулатури у виробництві паперу та картону; технологію та обладнання для приготування макулатурної маси механічним і термомеханічним способом. «Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини»тісно пов'язана з дисципліною "Технологія паперу та картону".
Семестр 1
Кількість кредитів 7 / годин 252
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 54 год.

Дисципліна «Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини» призначена для підготовки спеціалістів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 7.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини».Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.Дисципліна вивчає сучасне становище і перспективи розвитку технології переробки макулатури;особливості використання макулатури у виробництві паперу та картону; технологію та обладнання для приготування макулатурної маси механічним способом. «Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини»тісно пов'язана з дисципліною "Технологія паперу та картону".
Семестр 1
Кількість кредитів 4/ годин 144
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/ практичні 9 год/ лабораторні 27 год.

Дисципліна «Додаткові розділи технології, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини» призначена для підготовки спеціалістів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 7.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини».Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.Дисципліна вивчає технологію та обладнання для приготування макулатурної маси термомеханічним способом; процесиоблагородження макулатурної маси. «Додаткові розділи технології, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини»тісно пов'язана з дисципліною "Технологія паперу та картону".

Семестр 1

Кількість кредитів 3/ годин 108

Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/ практичні 9 год/ лабораторні 27 год.

 

Дисципліна «Особливості виробництва спеціальних видів паперу» призначена для підготовки магістрів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає базові уявлення про технології виробництва спеціальних видів паперу; особливості технології виробництва спеціальних видів друкарського паперу; спеціальних видів паперу з синтетичними волокнами. Дисципліна «Особливості виробництва спеціальних видів паперу» тісно пов’язана з дисципліною "Технологія паперу та картону".

Семестр 3
Кількість кредитів 1,5 / годин 54
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год.

 

Дисципліна «Хімічні допоміжні речовини у виробництві паперу та картону» призначена для підготовки магістрів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає властивості функціональних та технологічних речовин, механізми дії цих речовин та схеми їх дозування. Дисципліна «Хімічні допоміжні речовини у виробництві паперу та картону» тісно пов’язана з дисциплінами "Технологія паперу та картону", "Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини".

Семестр 2
Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/ лабораторні 27 год.

 
-->