English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Сіренко Людмила Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент

Сіренко Л.В. після закінчення КПІ у 1975 р. працювала молодшим науковим співробітником на кафедрі технічної кібернетики. Закінчила аспірантуру (1978-1981 рр.). Кандидат технічних наук (1983 р.). З 1988 р. - асистент кафедри  екології та технології рослинних полімерів,  з 1992 р. - доцент. Веде учбову та науково-дослідницьку роботу в галузі практичного використання математичних методів для вирішення задач в сфері екології. Підготувала та викладає наступні курси: "Екологічна експертиза", "Моделювання та прогнозування стану довкілля", "Методи математичної статистики в екології", крім того читає  лекції з курсу "Екологія", веде практичні заняття з курсу "Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище". Автор понад 40 наукових публікацій.

 

 

Дисципліна "Екологічна експертиза" призначена для підготовки бакалаврів з напрямку 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для встановлення відповідності об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм і правил.

Семестр 6, Кількість кредитів ECTS 3/ годин 108
Розподіл навчального часу:  лекції 27 год/ практичні 9 год.


Дисципліна "Моделювання та прогнозування стану довкілля" призначена для підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Навчальна програма дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку за нормативною (обов’язковою) частиною (цикл  професійної та практичної підготовки). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь з питань системного аналізу складних процесів в екології у їх взаємозв’язку з прикладними аспектами математичної екології.

Семестр 7, Кількість кредитів ECTS 5/ годин 180
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/  лабораторні 54 год.


Дисципліна "Методи математичної статистики в екології" призначена для підготовки спеціалістів та магістрів з напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціальностей 7/8.04010601- "Екологія та охорона навколишнього середовища".  Навчальна програма  дисципліни включає теоретичну та практичну підготовку  за  вибірковою частиною: дисципліна за вибором вищого навчального закладу (спеціаліст) та за вибором студентів (магістр). Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для статистичної обробки інформації в умовах невизначеностей та  застосування статистичних методів для розрахунку основних параметрів забруднення довкілля.

Семестр 1, Кількість кредитів ECTS 8/ годин 288
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 54 год /1 КР.

 

 

 

 
-->