English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Плосконос Віктор Григорович

кандидат технічних наук, доцент
Плосконос В.Г. – випускник хіміко-технологічного факультету КПІ 1973 року. З 1973 по 2008 р.р працював в ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" на посадах: старший інженер, завідувач групи та сектору, завідувач лабораторії, учений секретар. З 1987 р. – кандидат технічних наук, з 1991 р. – старший науковий співробітник. Автор 50 наукових праць. На кафедрі екології та ТРП працює з вересня 2008 року на посаді старшого викладача. Читає курси лекцій “Методи дослідження процесів одержання та переробки волокнистих напівфабрикатів”, “Основи стандартизації, метрології та сертифікації”, “Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів”.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

                                                                                                           

                                                                                                                    
Дисципліна «Основи теорії похибок» призначена для підготовки магістрів\спеціалістів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальностей 7.05130110 та 8.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”.
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає фізичні величини та їх вимірювання, нормальний закон розподілу випадкових величин, розрахунок похибок під час непрямих вимірювань фізичних величин, довірчий інтервал похибок, розроблення типової методики вимірювань та розрахунку похибок .
Семестр 2
Кількість кредитів 4,5/годин 162
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні - год.

                                                                   
Дисципліна «Основи стандартизації, сертифікації та метрології» призначена для підготовки магістрів\спеціалістів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальностей 7.05130110 та 8.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”.
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Дисципліна вивчає види та порядок розроблення стандартів в Україні, міжнародні та європейські організації зі стандартизації, фізичні величини та їх вимірювання, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), повірка, калібрування ЗВТ, міжнародні та європейські організації з метрології, обов'язкова та добровільна сертифікація продукції, сертифікація систем якості.
Семестр 2
Кількість кредитів 2,0/годин 72
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні – 0 год.     

                                                                                                             
Дисципліна «Додаткові розділи спеціальних методів досліджень переробки рослинної сировини» призначена для підготовки магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальності 8.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”.
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Дисципліна вивчає методи пізнання оточуючого світу, методи наукових досліджень та наукової творчості, організацію наукових досліджень в Україні, складні технологічні системи виробництва картону і паперу та методики їх дослідження, моделювання складних систем, методика відбору факторів та інформативність експериментальних досліджень, статистичні методи планування експерименту, методи оптимізації, методи самоорганізації складних систем.

Семестр 2
Кількість кредитів 8,0/годин 288
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні – 54 год. 
 

                                                                                                             
Дисципліна «Математичні методи досліджень переробки рослинної сировини» призначена для підготовки спеціалістів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальності 7.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Дисципліна вивчає методи пізнання оточуючого світу, методи наукових досліджень та наукової творчості, організацію наукових досліджень в Україні, складні технологічні системи виробництва картону і паперу та методики їх дослідження, моделювання складних систем, методика відбору факторів та інформативність експериментальних досліджень, статистичні методи планування експерименту, методи оптимізації, методи самоорганізації складних систем.

Семестр 2
Кількість кредитів 8,0/годин 288
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні – 54 год.     

                                                                                                             
Дисципліна «Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини» призначена для підготовки магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальності 8.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”.
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Дисципліна вивчає складні технологічні системи виробництва картону і паперу, теорію складних систем, системний аналіз та моделювання систем, а також практичне застосування отриманих знань для прогнозування стану систем водокористування з мінімальним використанням свіжої води на виробничі потреби і сприяння вирішенню конкретних науково-технічних питань підприємств галузі, актуальних проблем науки та техніки.
Семестр 1
Кількість кредитів 4,5/годин 162
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) - год/ лабораторний практикум – 18 год.    

                                                                                                           
Дисципліна «Технології і обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Дисципліна вивчає технології  і обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів на основі паперу та картону.

Семестр 8
Кількість кредитів 4,0/годин 144
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні – 18 год/ лабораторні роботи – 18 год.    


Кредитний модуль «Додаткові розділи спеціальних методів досліджень переробки рослинної сировини» призначена для підготовки магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальності 8.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Кредитний модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Кредитний модуль вивчає методи пізнання оточуючого світу, методи наукових досліджень та наукової творчості, організацію наукових досліджень в Україні, складні технологічні системи виробництва картону і паперу та методики їх дослідження, моделювання складних систем, методика відбору факторів та інформативність експериментальних досліджень, статистичні методи планування експерименту, методи оптимізації, методи самоорганізації складних систем.

Семестр 2, Кількість кредитів 8,0/годин 288
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні – 54 год.

 

Кредитний модуль «Математичні методи досліджень переробки рослинної сировини» призначена для підготовки спеціалістів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальності 7.05130110 “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. Кредитний модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки.  Кредитний модуль вивчає методи пізнання оточуючого світу, методи наукових досліджень та наукової творчості, організацію наукових досліджень в Україні, складні технологічні системи виробництва картону і паперу та методики їх дослідження, моделювання складних систем, методика відбору факторів та інформативність експериментальних досліджень, статистичні методи планування експерименту, методи оптимізації, методи самоорганізації складних систем.
Семестр 2, Кількість кредитів 7,0/годин 252
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні – 54 год.,курсова робота – 36 год.

 
-->