English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

Галиш Віта Василівна

кандидат хімічних наук, старший викладач


Випускниця кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ». В 2014 році закінчила аспірантуру Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України. В 2015 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. З 2014 року працювала молодшим науковим співробітником Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ, а з вересня 2015 року – асистент кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ». Є автором понад 30 наукових праць і одного патенту. Читає курси "Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини", "Комплексне хімічне перероблення деревини", "Захист довкілля при виробництві паперу та картону", "Чинники успішного працевлаштування за фахом".

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду        

 

 

Дисципліна "Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія " спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на підприємствах з перероблення рослинної сировини.
Семестр 1. Кількість кредитів 6 / годин 180.
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 36 год. / самостійна робота - 99 год. / семестровий контроль – екзамен.

Дисципліна "Комплексне хімічне перероблення деревини" викладається згідно з планом бакалаврської підготовки студентів кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету. Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами комплексного хімічного перероблення деревини та удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати деревину, трудові ресурси, енергоресурси, а також таких, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 4. Кількість кредитів 2,5 / годин 75.
Розподіл навчального часу: лекції - 27 год. / практичні (семінари) - 9 год. / самостійна робота - 39 год. / семестровий контроль – залік.

Метою дисципліни "Захист довкілля при виробництві паперу та картону" є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові та енергетичні ресурси, а також, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 2. Кількість кредитів 3 / годин 90.
Розподіл навчального часу: лекції - 9 год. / практичні (семінари) - 9 год. / лабораторні - 27 год. / самостійна робота - 45 год. / семестровий контроль – залік.

Дисципліна "Чинники успішного працевлаштування за фахом" призначена для підготовки спеціалістів і магістрів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" спеціальностей 7(8).05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності та компетентності використовувати професійно профільовані знання щодо ефективного працевлаштування.
Семестр 2. Кількість кредитів 1 / годин 30.
Розподіл навчального часу: лекції - 12 год. / самостійна робота - 18 год. / семестровий контроль – залік.


 
-->